Vleesconsumptie in de huidige tijdsgeest

Vlees_rundvlees_Pixabay

Foto: Pixabay

Een veelbesproken thema in het politiekmaatschappelijke debat is in welke mate dagelijkse vleesconsumptie past in de huidige tijdsgeest, waarin duurzaamheid een prominente plek inneemt. In dit artikel lees je in hoeverre deze discussie wordt weerspiegeld in de Nederlandse vleesconsumptie en hoe duurzaamheid en vleesconsumptie samen kunnen gaan.

Vleesconsumptie in Nederland

De gemiddelde Nederlander eet zo'n 76 kilo vlees per jaar; dit staat gelijk aan zo’n 200 gram vlees per dag. Hierbij dient vermeld te worden dat het gaat om vlees inclusief been, vet en zwoerd. Over het algemeen geldt dat daarvan ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt in vleesgerechten

Vlees vormt voor veel mensen een belangrijke bron van voedingsstoffen in het dagelijkse dieet. Het bevat belangrijke bouwstoffen als vetten, eiwitten, vitamines B1, B6 en B12, vitamine D, ijzer en zink. Het eten van teveel vlees brengt echter ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Rood en dan met name bewerkt vlees worden in verband gebracht met beroertes, diabetes en dikke darmkanker.

Waar de vleesconsumptie van 2010 tot 2020 redelijk stabiel leek, is er sinds 2020 een daling ingezet. Deze daling kan te wijten zijn aan het toenemende aandeel ‘flexitariërs’ in Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlanders zegt minimaal driemaal per week geen vlees bij de warme maaltijd te eten. Het aandeel vegetariërs ligt stabiel op iets minder dan vijf procent van de Nederlandse bevolking.

Duurzaamheid en vleesconsumptie

De productie van vlees heeft een aanzienlijke invloed op het milieu. Zo draagt de veehouderij in Nederland ongeveer voor zeven procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Met name doordat koeien (en andere herkauwers) methaan uitstoten. Tevens vergt de vleesproductie ontzettend veel water. Met het oog op de toekomst, dient hier zorgvuldiger mee omgegaan te worden. 

Desalniettemin kan het consumeren van een bescheiden hoeveelheid vlees wel degelijk samengaan met duurzaamheid. Met name als het vee onderdeel uitmaakt van kringlooplandbouw, waarin het vee wordt gevoed met reststromen en zo min mogelijk voer speciaal voor hen wordt verbouwd, zoals nu nog op grote schaal gebeurt. Bovendien wordt ernaar gekeken of methaanuitstoot door aanpassingen in het veevoer omlaag gebracht kan worden en hoe de emissies uit mest kunnen worden verminderd.

Lees ook
Vleesconsumptie blijft komende 10 jaar toenemen

Vleesconsumptie blijft komende 10 jaar toenemen

De vleesconsumptie blijft de komende tien jaar groeien, maar minder snel dan de afgelopen jaren. De vraag naar pluimveevlees stijgt het meest. Dat voorspellen OESO en FAO.

Nederlanders eten jaarlijks bijna 36 kilo vlees

Nederlanders eten jaarlijks bijna 36 kilo vlees

De Nederlandse vleesconsumptie ligt op bijna 36 kilo per jaar. Mannen eten gemiddeld 800 gram per week, vrouwen 550 gram. Dat is meer dan het advies van de Schijf van Vijf, namelijk maximaal 500 gram vlees. Het Voedingscentrum meer plantaardig en minder dierlijk eten. Dat is beter voor de gezondheid en het milieu.

CBS: 8 op de 10 Nederlanders eet niet dagelijks vlees

CBS: 8 op de 10 Nederlanders eet niet dagelijks vlees

Acht op de tien Nederlanders eet niet dagelijk vlees. Dat blijkt uit onderzoek Belevingen 2020 van het CBS. Volgens de cijfers eet 45 procent van de ondervraagden maximaal vier dagen in de week vlees, 5 procent eet nooit vlees.