Rechter heft privébeslagen familie Hilckmann op

hilckmann vrachtwagen

De rechtbank in Arnhem heeft 22 juli in kort geding geoordeeld dat het merendeel van de ten laste van de familie Hilckmann gelegde beslagen moeten worden opgeheven. In haar vonnis stelt de rechtbank opnieuw dat bestuurlijke verantwoordelijkheid niet zonder meer mag worden aangenomen.

Ook stelt de rechtbank dat er vooralsnog onvoldoende feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan moet worden aangenomen dat de (indirecte) bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt bij het niet nakomen van de afspraken met betrekking tot de bedrijfsverplaatsing en de voortzetting van de activiteiten.

Alle andere beslagen die op tegoeden en bezittingen van het bedrijf en haar bestuurders zijn gelegd, blijven wel in stand.

Boekje te buiten gegaan

Bestuurder Dominique en Kathelijne Hilckmann zijn opgelucht over de uitspraak. ‘We zien dit als opnieuw een goede stap in de richting van een eerlijk en fair oordeel over hetgeen er is gebeurd’, aldus Dominique Hilckmann. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat in de bodemprocedure ook de overige beslagen die de gemeente heeft gelegd niet houdbaar zullen blijken. We zien wel dat de rechter nog vragen heeft met name met betrekking tot de financiering. De bodemprocedure is aangewezen plek om daar dieper op in te gaan en een en ander te verduidelijken.’

Juridisch steekspel

Slachthuis Nijmegen en Vleeshandel Hilckmann zijn al langere tijd in een juridisch steekspel verwikkeld met betrekking tot een voorgenomen verplaatsing van deze bedrijven naar een nieuw te bouwen locatie buiten de stad. De 27,6 miljoen euro waarvoor de gemeente de opstallen van de bedrijven kocht, mocht contractueel worden aangewend voor de lopende bedrijfsvoering in aanloop naar de bedrijfsverplaatsing. De gemeente betwist dit achteraf. Toen bleek dat als gevolg van sterk verslechterde marktomstandigheden en sterk oplopende verliezen de bedrijven de voorgenomen nieuwbouw niet langer konden realiseren, besloot de gemeente een groot deel van de aankoopsom terug te vorderen.

Lees ook
Een faillissement kan soms worden vermeden!

Een faillissement kan soms worden vermeden!

  Bijna alle ondernemers overkomt het een keer in het ondernemersbestaan; het gaat bedrijfseconomisch zo slecht dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Het is dan vaak een dubbeltje op zijn kant. Veel bedrijven hebben in zo’n situatie nog een redelijke tot goed toekomstperspectief maar de schuldenberg is dan de molensteen...

Slagers gaan voor gemak en veiligheid geldtransport

Slagers gaan voor gemak en veiligheid geldtransport

Nu alle sealbagautomaten voorlopig zijn gesloten en bankkantoren uitdunnen, kiezen steeds meer ondernemers ervoor om hun omzet te laten ophalen. Het gemak en de kosten van geldtransport verrast velen. ‘Ik ben blij dat ik niet meer met het geld over straat moet.’Slagers hebben nog altijd te maken met contante betalingen. Ook in deze tijd, waarin er meer...

Sealbagautomaten per direct gesloten

Sealbagautomaten per direct gesloten

De banken en Geldmaat hebben op advies van de politie besloten alle sealbagautomaten voorlopig te sluiten. Dat betekent dat slagers alleen nog geld kunnen afstorten bij de geldstortautomaten van de banken en Geldmaat. Ook kan gebruik gemaakt worden van een waardetransporteur.Op de Locatiewijzer van Geldmaat is het meest actuele overzicht van de alternatieve...