Gerda Meijer en Wim Koelewijn leggen meesterproef af

Gerda Meijer van Slagerij Hemmen in Onstwedde en Wim Koelewijn van Keurslagerij Koelewijn in Huizen hebben afgelopen jaar hun meesterproef afgelegd voor de meestertitel branche erkende meesterverkoper. Op 13 januari krijgen zij te horen of zij als eerste de titel mogen dragen.

Volgens Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitels Slagersbranche, is het idee voor de Meestertitels ontstaan om een bijdrage te leveren aan een betere erkenning en waardering van het ambacht, zowel binnen als buiten de sector. ‘De achterliggende gedachte is daarbij ook om de instroom richting de branche te verbeteren’, legt Tarmond uit. ‘Daarnaast hebben we natuurlijk ook gekeken naar andere sectoren, zoals de bakkersbranche en de horeca, waar al zeer succesvol met meestertitels werd gewerkt.’

meesterslager-foto-2-Arthur-Tarmond-300x300 Arthur Tarmond, secretaris van de Stichting Meestertitels Slagersbranche.

De titels zijn een initiatief van Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS), een fonds waarin de KNS, CNV en FNV zijn vertegenwoordigd. Daarbij is besloten om het beheer onder te brengen in een aparte stichting, de Stichting Meestertitels Slagersbranche.

Vijf meesterslagers

In mei 2017 is het meesterslager traject voor het eerst van start gegaan en in het najaar van 2018 startte het volgende traject. Dat heeft geresulteerd in vijf meesterslagers. In 2018 werden Dennis Van Dun van Slagerij Van Roessel in Waalwijk en Wouter van de Veen van Slagerij Wout van de Veen in Ederveen tot meesterslager benoemd. Dit jaar volgden Arno De Best van Slagerij Arno de Best in Bergen, Herman Ter Weele van Slagerij Ter Weele in Oene en Johan van Uden van Chateaubriand in Heemstede. ‘Zij hebben allemaal hun proeve van bekwaamheid gehaald.’ Onlangs is het derde traject gestart. ‘Daar zijn we heel blij mee. Zodoende hopen we dat ook in 2020 nieuwe meesterslagers worden geïnaugureerd.’

Hij benadrukt dat het om een open aanmelding gaat. ‘Iedereen in de slagersbranche kan zich dus aanmelden. Er wordt geen examen afgelegd, maar middels de meesterproef moet de slager aantonen dat hij een excellent werkniveau heeft. Het totale traject duurt een maand of acht en wordt als pittig ervaren.’ Na de aanmelding volgt een intakegesprek. ‘Daarvoor krijgen de potentiele kandidaten een intakeformulier. ‘In het intakegesprek wordt verder ingegaan op de ingeleverde stukken. Daarna krijgt iedere kandidaat advies over zijn of haar deelname. Dat advies is niet bindend.’

Meesterverkoper

Naar aanleiding van het succes van de meesterslager is vorig jaar als verlengde hiervan ook gestart met de titel branche erkende meesterverkoper. ‘Veruit het grootste gedeelte van het werkzame personeel binnen de branche werkt in de verkoop. Wij willen hen ook de kans geven om hun kwaliteiten te laten beoordelen’, legt Tarmond uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan de ervaren verkoper in de winkel. Maar dit kan ook de slager-ondernemer zelf zijn, die zich helemaal toegespitst heeft op de verkooprol, zich minder bezighoudt met de overige aspecten van het slagersvak en daardoor vaak het gezicht van de zaak is.’

Het traject bestaat dat Gerda Meijer en Wim Koelewijn hebben doorlopen bestaat uit twee delen: een praktisch en een theoretisch deel. ‘In het praktijkgedeelte moesten de kandidaten binnen hun bedrijf laten zien hoe ze met hun klanten omgaan. Dit klantcontact werd vervolgens beoordeeld.’

Praktische handelingen

Daarnaast stonden ook praktische handelingen centraal, zoals het snijden van zachte en harde vleeswaren, het netjes opmaken van de vleeswaren en het verpakken. ‘Het gaat bij meesterverkoper niet alleen om de kennis van verkopen, maar ook om productkennis en mesvaardigheid’, legt Tarmond uit. ‘De Meesterverkoper moet bijvoorbeeld ook een stukje vlees kunnen snijden, een gourmet- of vleeswarenschotel maken of de voorraad vlug-klaar artikelen aanvullen. Daarnaast is culinair advies richting de klant belangrijk.’

Voor het theoretische gedeelte moest een verslag ingeleverd worden, waarin een verkoopplan is opgenomen en worden ingegaan op trends en vernieuwingen en het verbeteren van klantprocessen. De kandidaten moete een presentatie over het verslag houden.’ Tarmond heeft hoge verwachtingen van het traject en hoopt dit de komende jaren verder uit te rollen.

[intermezzo: 1]
Lees ook
KNS: Nieuwe drempel TEK nog steeds te hoog voor veel slagers

KNS: Nieuwe drempel TEK nog steeds te hoog voor veel slagers

Het ministerie van economische zaken heeft de drempel voor de Tegemoetkoming Energie (TEK) verlaagt naar 7 procent. Brancheorganisatie KNS verwacht dat voor veel slagers deze nieuwe drempel nog steeds te hoog is.

KNS: TEK-Regeling helpt slagers niet

KNS: TEK-Regeling helpt slagers niet

Minister Adriaansens stelt dat de meerderheid van het mkb geholpen is met TEK-regeling. Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) benadrukt nogmaals dat dit niet geldt voor slagers.

'Het is hier iedere maand november slachtmaand'

'Het is hier iedere maand november slachtmaand'

November staat van oudsher bekend als ‘de slachtmaand’. Het in de zomer vetgemeste dier werd dan door een slachter bij de boer geslacht om een vleesvoorraad aan te leggen voor de winter.