nieuws

Expertisecentrum voor het Slagersambacht lanceert website

Vaktechniek 234

De nieuwe website van het Expertisecentrum voor het Slagersambacht (www.expertisecentrumslagersambacht.nl) is deze week online gegaan.

Expertisecentrum voor het Slagersambacht lanceert website

Het Expertisecentrum voor het Slagersambacht heeft als doel de specifieke kennis en kunde van het slagersambacht te borgen. ‘Kennis die anders weleens verloren zou kunnen gaan. Er zit immers veel ‘ambachtelijke kennis’ verborgen bij diegenen die momenteel een beroep in het vlees uitoefenen of dat in het verleden gedaan hebben. Zoals ondernemers in het slagersvak, maar ook bij medewerkers van bedrijven. Door het inventariseren van deze kennis kunnen we deze vervolgens bewaren voor nu en voor in de toekomst.’

Digitale kennisbank

Vanuit de inventarisatie van deze kennis wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een (digitale) kennisbank waarin de kennis wordt opgeslagen. En die kennisbank kan straks via de website vervolgens weer worden geraadpleegd door personen en bedrijven in het slagersvak die op zoek zijn naar een oplossing voor een bepaald probleem. Hierdoor wordt het Expertisecentrum de vraagbaak van het Slagersambacht. Een plek waar iedereen terecht kan voor alles wat met ons mooie beroep te maken heeft. Van slagerij tot industrie, van groothandel tot retail, van grondstof tot eindproduct.

Helpdesk, masterclasses en expertkeuringen

Naast het continue bouwen aan de kennisbank biedt het Expertisecentrum nog meer interessante producten en diensten voor mensen die actief zijn in het slagersvak. Zo is er een helpdesk beschikbaar voor vragen omtrent vaktechnische aspecten. Ook is er de mogelijkheid voor individueel advies middels bijvoorbeeld adviesbezoeken. Verder gaat het Expertisecentrum door het jaar heen verschillende ‘Expertkeuringen’ organiseren waarvoor producten kunnen worden ingezonden die vervolgens door keurmeesters vaktechnisch beoordeeld worden. Voor aankomend jaar zullen dat zijn ‘Rookworst’, ‘BBQ-worst’ en ‘Streekproducten’. Tenslotte gaat het Expertisecentrum ieder jaar
verschillende masterclasses en seminars organiseren waarin kennisoverdracht in het slagersvak centraal staat.

Iedereen die in het slagersvak actief is en die de bovenstaande doelstellingen van de stichting een warm hart toedraagt kan zich aansluiten bij het Expertisecentrum voor het Slagersambacht.

Reageer op dit artikel