nieuws

Veel slagers geïnteresseerd in Meestertitel

Vaktechniek 19

De informatiebijeenkomst over de Meestertitel ‘branche erkende Meesterslager’ die begin november werd gehouden, werd druk bezocht. Vijftig slagers uit heel Nederland kwamen naar deze bijeenkomst om meer te horen over de Meestertitel, de inhoud van de meesterproef, de organisatie en het inspirerende verhaal van Meester Boulanger Peter Bienefelt. Als afsluiting van de avond vond een paneldiscussie plaats.

Veel slagers geïnteresseerd in Meestertitel

Een grote groep slagers is 9 november afgereisd naar Montfoort om te horen hoe zij Meesterslager kunnen worden. Tijdens een informatiebijeenkomst wordt de inhoud van de meesterproef uitgelegd en deelt Meester Boulanger Peter Bienefelt zijn ervaringen van de meesterproef die hij heeft afgelegd. ‘Het behalen van de Meestertitel heeft mijn leven veranderd’, zegt hij. ‘Nadat ik mijn Meestertitel heb behaald, heb ik een eigen bedrijf gestart en is mijn vertrouwen – en het vertrouwen van anderen in mij – enorm gegroeid.’ De meesterproef heeft veel van Bienefelt gevraagd. In de voorbereiding heeft hij lange dagen gemaakt tijdens het oefenen en proefbakken. ‘Ik verwacht dat slagers die op willen gaan voor de meesterproef, ook veel tijd in de voorbereiding moeten steken. Het is dan ook heel belangrijk om een vrouw te hebben die achter je staat. En die had ik gelukkig’, glimlacht de Meester Boulanger.

Positief

Tijdens de bijeenkomst zijn er veel vragen en twijfel over de onderdelen van de meesterproef. Door de paneldiscussie aan het einde van de avond kan de meeste twijfel worden weggenomen. Ruim de helft van de aanwezigen geeft dan ook aan de intentie te hebben op te gaan voor de meesterproef. Wellicht niet gelijk in 2017, maar wel in de toekomst. Ook Dennis van Dun van Slagerij-Traiteur Van Roessel in Waalwijk ziet in waarom er strenge eisen aan de meesterproef zijn verbonden: ‘Het niveau moet hoog zijn, zodat de toekomst van ons vak gewaarborgd blijft. We moeten geen concessies aan de eisen willen doen.’ Twee oud-Young Butchers-deelnemers (en Europees kampioenen) willen ook voor de Meestertitel gaan. ‘Ik zie het absoluut als een uitdaging’, zegt Jeroen Kroon. Ook Nathan Burggraaf wil gaan deelnemen, al beseft hij dat het ook hard werken wordt: ‘Je zet in wat je uiteindelijk wilt gaan bereiken.’

Slachten

Het onderdeel slachten vormt één van de onderdelen in de meesterproef. Deze mededeling bezorgt veel slagers gefronste wenkbrauwen tijdens de bijeenkomst. Opmerkingen als ‘Dat is toch niet meer van deze tijd’ en ‘Op de SVO leren ze dat ook niet meer’ klinken in de zaal. Toch is het een bewuste keuze geweest van de organisatie. ‘Consumenten en media verwachten van slagers dat ze kunnen slachten. Als we dit onderdeel niet meenemen in de meesterproef, dan wordt het vak niet serieus genomen. Daarnaast gaat het erom dat de slager het hele proces kent en beheerst, maar het is zeker niet zo, dat deelnemers zelfslachtende slagers moeten worden’, reageert Van den Brink op de onrust.

Traject

Marieke Baijens van CINOP vertelt de aanwezigen meer over de inhoud van de meesterproef. Voordat je opgaat voor je meesterproef, doorloop je allereerst de intake om te bekijken of er reële kans op succes is. De intake bestaat uit: het invullen van een uitgebreid intakeformulier en het maken van een werkplanning worstmakerij & traiteur. Op basis van de intake wordt door de Commissie Meesterproef besloten of je op mag gaan voor de meesterproef.

De meesterproef omvat de volgende onderdelen:

  • Communicatie & ondernemerschap
  • Vers-vleesbewerking
  • Worstmakerij & traiteur

De introductie van de Meestertitel in de slagersbranche is een initiatief van Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS). Zij hoopt dat de Meestertitel bijdraagt aan betere waardering en erkenning van het slagersambacht, binnen en buiten de branche. Dit is gebaseerd op de ervaring van branches waar de Meestertitel reeds is ingevoerd, zoals in de horeca, de gastronomie en de boulangerie.

Het traject van aanmelding en het doorlopen van de meesterproef, tot de inauguratie als ‘branche erkende Meesterslager’ duurt ongeveer twaalf maanden.

titelInformatie

Meer informatie over de inhoud van de meesterproef is te vinden op de website Meester-slager.nl. Hier kunnen kandidaten zich ook aanmelden.

Reageer op dit artikel