financien

Lees ook

'Meer kennis nodig over opname stoffen in lichaam

WAGENINGEN – 'De voedingsindustrie heeft behoefte aan kennis over de manier waarop voedingsbestanddelen in het lichaam terechtkomen.' Daarom moet er meer aandacht komen voor 'Nutridynamics'. Dat zegt prof. Willem de Vos in het Weekblad voor Wageningen. De Vos, verbonden aan de leerstoelgroep Microbiologie en programmadirecteur bij Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) vindt het belangrijk dat er meer kennis komt over de werkzame stofjes uit levensmiddelen. Hij wil dat er meer inzicht komt in hoe werkzame stofjes uit voedingsmiddelen worden opgenomen in het lichaam om zo de werking ervan te...

Miljoenenlening voor vleesbedrijf Boni

Miljoenenlening voor vleesbedrijf Boni

SOFIA – De Europese bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD) heeft een miljoenenlening verstrekt aan het Bulgaarse vleesbedrijf Boni Holding.SOFIA – De Europese bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (EBRD) heeft een miljoenenlening verstrekt aan het Bulgaarse vleesbedrijf Boni Holding.Boni Holding is een van de grootste vleesbedrijven...

MKB-ondernemers gematigd positief

ARNHEM - Het midden- en kleinbedrijf is redelijk optimistisch over de nabije toekomst: veertig procent verwacht aan het einde van dit jaar nog steeds een beter resultaat in 2009 ten opzichte van 2008.ARNHEM - Het midden- en kleinbedrijf is redelijk optimistisch over de nabije toekomst: veertig procent verwacht aan het einde van dit jaar nog steeds een beter resultaat in 2009 ten opzichte van 2008. Dat is de belangrijkste uitkomst van de jaarlijkse ondernemersenquête van MKB Adviseurs, en GIBO Groep. Ruim duizend ondernemers hebben hun oordeel gegeven over 2008 en de verwachtingen voor 2009....

MKB-Nederland opent helpdesk kredietcrisis

MKB-Nederland opent helpdesk kredietcrisis

RIJSWIJK - MKB-Nederland heeft een speciale helpdesk geopend waar ondernemers terecht kunnen vragen over (de gevolgen van) de kredietcrisis.RIJSWIJK - MKB-Nederland heeft een speciale helpdesk geopend waar ondernemers terecht kunnen vragen over (de gevolgen van) de kredietcrisis. De desk is ondergebracht bij de MKB Servicedesk, de website van de ondernemersorganisatie....

Brood terug op de plank

Brood terug op de plank

De bakkerijsector verkeerde in de 70-er jaren van de vorige eeuw in een soortgelijke situatie als de vleessector: Er was overcapaciteit, er werd gestunt met de broodprijs (dat werd ondervangen door het instellen van een minimumbroodprijs) en het imago van het brood leidde schade door onjuiste berichtgeving. (brood was een onderlegger voor beleg, bevatte...

Positief jaar Nederlandse vleessector

AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers in de vleessector hebben tijdig de noodzakelijke investeringen gedaan en plukken nu de vruchten. Zuid-Europese landen hebben langer gewacht en hebben in deze tijd moeite om financieringen rond te krijgen.AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers in de vleessector hebben tijdig de noodzakelijke investeringen gedaan en plukken nu de vruchten. Zuid-Europese landen hebben langer gewacht en hebben in deze tijd moeite om financieringen rond te krijgen.Door deze krimp in Zuid-Europa weet Nederland dit jaar te profiteren van gunstige opbrengstprijzen. Als resultaat herstelt...

Minder winstbelasting voor ondernemer

Minder winstbelasting voor ondernemer

Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën introduceert volgend jaar de 'mkb-winstvrijstelling': een extra winstvrijstelling in de inkomstenbelasting.Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën introduceert volgend jaar de 'mkb-winstvrijstelling': een extra winstvrijstelling in de inkomstenbelasting.Tevens verlaagt hij het opstaptarief in de vennootschapsbelasting...

Slagersmonitor KNS: Meten is Weten

RIJSWIJK - Onder het motto 'Meten is Weten' organiseert de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) ook dit jaar weer de Slagersmonitor om zo precies mogelijk te kunnen bepalen wat het actuele marktaandeel van de zelfstandige slagerondernemer is.RIJSWIJK - Onder het motto ‘Meten is Weten’ organiseert de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) ook dit jaar weer de Slagersmonitor om zo precies mogelijk te kunnen bepalen wat het actuele marktaandeel van de zelfstandige slagerondernemer is. Die kennis is van doorslaggevend belang voor elke slagerondernemer om een...

Schrappen Schilthuis-korting valt sector rauw op het dak

ZOETERMEER - Het besluit van het kabinet om de Schilthuis-korting niet langer wettelijk toe te staan, valt de sector rauw op het dak, aldus het COV. Het schrappen zal de discussie over de taken van de PVE opnieuw doen oplaaien.COV en VNV zijn teleurgesteld dat het kabinet het SER advies niet volledig heeft overgenomen en zelf een aantal aanvullende randvoorwaarden stelt aan het besluit om de PBO's in stand te houden, aldus woordvoerder Richard van der Kruik van het COV.Vooral het besluit om de Schilthuis-korting te schrappen is niet goed gevallen in de sector. 'We hebben de afgelopen periode indringend...

Gerrit Poortman gaat contacten in de branche missen

Gerrit Poortman gaat contacten in de branche missen

NIJKERK - Na bijna 40 jaar Bakkersbelang neemt Gerrit Poortman op 1 juni afscheid. Ook in de slagersbranche was hij geen onbekende.NIJKERK - Na bijna 40 jaar Bakkersbelang neemt Gerrit Poortman op 1 juni  afscheid. Ook in de slagersbranche was hij geen onbekende. Poortman begon zijn carrière bij Bakkersbelang – het bedrijf is gespecialiseerd...