Europese Unie

Lees ook
EU heroverweegt herkomstetikettering vlees

EU heroverweegt herkomstetikettering vlees

De Europese Commissie werkt aan nieuwe voorstellen voor herkomstetikettering voor vlees. In de laatste vergadering van het beheerscomité presenteerde de commissie voorstellen voor herkomstetikettering, maar deze werden afgewezen. Dat meldt het Productschap Vee en Vlees.Volgens Frans van Dongen, vertegenwoordiger van de Nederlandse vleessector in Brussel...

Europese export van varkensvlees in de plus

Na een tegenvallende januari, waarin de exportcijfers 11 procent lager waren dan in dezelfde maand in 2014, heeft de Europese export van varkensvlees zich in februari hersteld. Na twee maanden komt de export 2 procent hoger uit dan vorig jaar. Dat meldt het vakblad Boerderij.De EU-lidstaten exporteerde in de eerste twee maanden van dit jaar in totaal 447.373 ton varkensvlees naar derde landen. Met name China importeerde meer varkensvlees (+21 procent) uit Europa in vergelijking met de eerste twee maanden van 2014. Daarnaast nam ook de export naar Zuid-Korea en Australië toe, respectievelijk met...

NVV vraagt kabinet om steun voor varkenssector

Het Dagelijks Bestuur van de NVV heeft vandaag aan alle leden een brief gestuurd over de boerenacties in Frankrijk, de zorgelijke financiële situatie in de Nederlandse varkenssector en het standpunt van de NVV daarin.In de brief stelt het Dagelijks Bestuur sympathie en begrip te hebben voor de positie van de Franse boeren en heel goed te begrijpen dat varkenshouders in Nederland óók een noodkreet willen laten horen. Ook gaat het bestuur in de brief in op de acties die de NVV onderneemt en heeft ondernomen om te komen tot een beter inkomen voor de varkenshouders. NVV schuwt acties niet 'De NVV schuwt...

Brief van de NVV aan staatsecretaris Dijksma

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft samen met haar ketenpartners een oproep naar staatssecretaris Dijksma gestuurd, waarin aandacht gevraagd wordt voor de huidige zeer slechte financiële situatie in de Nederlandse varkenshouderij. De NVV doet een dringend beroep op de Nederlandse regering om samen met de varkenssector maatregelen te nemen die zorgen voor ondersteuning van de Nederlandse sector in de huidige crisistijd.Deze maatregelen zullen deels op Europees niveau uitgevoerd dienen te worden, deels op nationaal (Nederlands) niveau en zijn in grote lijnen in 3 categorieën in te delen:...

Varkenshouders snel om tafel met Dijksma

Varkensboeren in Nederland willen snel met staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) om tafel om de nijpende financiële situatie in de sector te bespreken. Brancheorganisatie NVV zei maandag dat de uitnodiging is verstuurd, maar dat het gesprek nog moet worden gepland.De varkenshouders willen onder meer in gesprek over stimuleringsmaatregelen voor de export. Ook willen ze dat de overheid maatregelen neemt om de productiekosten in Nederland te reduceren, om zo de concurrentiepositie te stimuleren. Volgens de boeren gelden in Nederland aanvullende wettelijke eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn...

Nog geen deal tussen varkensboeren en Dijksma

Vertegenwoordigers van de Nederlandse varkenssector hebben woensdag geen deal kunnen bereiken met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over de crisis in de varkenssector. Dijksma meldde na afloop dat er over twee weken verder wordt gepraat over het gezond houden van de sector.Dijksma is bereid te kijken naar de kosten van bijvoorbeeld keuringen, maar wil geen concessies doen op de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en milieuwetgeving. Volgens Dijksma moet onder ogen worden gezien dat er niet meer varkensboeren bij moeten komen in Europa, met nog meer varkens. Dat zou de...

NVV voert ook actie in Brussel

In navolging op de actie van varkenshouders, donderdag 3 september in Den Haag, gaat de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) maandag 7 september naar Brussel om zich aan te sluiten bij de manifestatie van Europese boeren.De NVV sluit zich maandag aan bij Dutch Dairyman Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Op het Schumanplein, voor het gebouw van de Europese Commissie, demonstreert NVV voor lastenverlaging voor de varkenshouders en een eerlijke opbrengstprijs. Door de schrijnende financiële situatie in de varkenshouderij staat het water aan de lippen van de Nederlandse varkenshouders....

Bleker: ‘Kostprijs geen excuus voor varkenshouders’

Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, geeft toe aan Boeren Business dat varkenshouders tegen een hogere kostprijs moeten werken dan West-Europese collega’s. ‘Dat is een gegeven waar Nederlandse boeren rekening mee moeten houden.’In een interview met Boeren Business gaat Bleker in op de ontwikkelingen in de varkenssector. ‘De hoge kostprijs is een deel van de bedrijfsvoering in Nederland waar je rekening mee moet houden. Die moet je zijn opvangen door kwaliteit en productiviteit. Vermijdbare kosten, bijvoorbeeld de hoge keuringskosten, kunnen wel worden verlaagd, maar dan moet je...

Geurts: Fraude en voedselveiligheid Europees aanpakken

Geurts: Fraude en voedselveiligheid Europees aanpakken

‘Voedselfraude moet breder worden aangepakt dan alleen op basis van gezondheidscriteria. Bovendien is het een vraagstuk waarbij Nederland geen eigen koers moet varen, maar het vraagstuk veel meer in Europees verband moet benaderen.’ Dat stelde Tweede Kamerlid Jaco Geurts in zijn toespraak tijdens de Algemene Ledenvergadering van de COV.Het CDA-kamerlid...

CDA hekelt Europese bureaucratie voor voeding

Voeding dreigt duurder te worden door nieuwe bureaucratische wensen van het Europees Parlement. Een slecht besluit, reageert Annie Schreijer-Pierik, Europarlementslid voor CDA.Een meerderheid in het parlement deed donderdag de oproep om verplicht de herkomstlanden te registreren van de ingrediënten van zuivel, salades, worsten en andere vleeswaren. ‘Hoe moet een slager dat gaan bijhouden voor elke gehaktbal? Dit is onhaalbaar en onbetaalbaar’, zegt Schreijer. ‘Met voedselveiligheid heeft dit niets te maken, die is al geregeld. Dit is dubbele bureaucratie.’ Timmermans Schreijer hoopt en verwacht...