Economie

Lees ook
2015: Economie biedt kansen

2015: Economie biedt kansen

Het herstel van de Nederlandse economie wint in 2015 aan kracht. Door betere afzetverwachtingen investeren bedrijven meer en daarnaast geven consumenten meer uit. De grootste trekker van de groei is volgend jaar de binnenlandse vraag en niet langer de export. Dat verwachten economen van de ING Bank.Het verwachte herstel is traag, maar de kans op scherpe...

MKB hoopvol voor 2015

MKB hoopvol voor 2015

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zijn over het algemeen positief gestemd over 2015. Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar zal verbeteren. Deze positieve verwachtingen vertalen zich echter vooralsnog niet in concrete investeringsplannen. Dat meldt de ING-Bank.Ondernemers kenden, ondanks...

Werkloosheid zestigers loopt stevig op

Terwijl de pensioenleeftijd oploopt, neemt de werkloosheid onder ouderen steeds grotere vormen aan. Inmiddels zijn meer dan 50.000 van de zestigers tevergeefs op zoek naar werk. Nooit eerder was de werkloosheid in deze groep zo hoog, meldde het economisch bureau van ING woensdag.In 2010 was in de leeftijd 60 tot 65 jaar nog 4 procent werkloos. In het eerste kwartaal dit jaar was dit opgelopen naar bijna 10 procent, constateren de economen van de bank. Het totaal aantal 60- tot 65-jarigen daalde licht tussen 2009 en 2015, maar het aantal dat actief is op de arbeidsmarkt is in dezelfde periode met...

ING: 'Optimisme onder consumenten groeit'

Nederlanders krijgen steeds meer vertrouwen in de economie. Het vertrouwen is terug op het hoogste niveau sinds de zomer van 2008. Dat blijkt uit antwoorden op de Vraag van Vandaag, zoals die door ING wordt gepubliceerd.Bijna één op de drie consumenten is nu positief over de staat van de economie, waarbij 2 procent zelfs van mening is dat Nederland er op dit terrein ‘zeer goed’ voorstaat. Een groep van 23 procent is nog negatief, terwijl bijna 46 procent de economie op dit moment noch slecht, noch goed vindt. 2008 De cijfers zijn het meest gunstig sinds 2008. Onder meer het afwenden van het vertrek...

Nog geen deal tussen varkensboeren en Dijksma

Vertegenwoordigers van de Nederlandse varkenssector hebben woensdag geen deal kunnen bereiken met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over de crisis in de varkenssector. Dijksma meldde na afloop dat er over twee weken verder wordt gepraat over het gezond houden van de sector.Dijksma is bereid te kijken naar de kosten van bijvoorbeeld keuringen, maar wil geen concessies doen op de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en milieuwetgeving. Volgens Dijksma moet onder ogen worden gezien dat er niet meer varkensboeren bij moeten komen in Europa, met nog meer varkens. Dat zou de...

Consumptie van vlees blijft toenemen

Consumptie van vlees blijft toenemen

De wereldwijde consumptie van vlees blijft de komende tien jaar toenemen. Vooral in opkomende economieën zullen consumenten meer vlees gaan eten.Dat bleek vrijdag tijdens een congres in Frankrijk waarover het Belgische blad Knack schrijft. Tijdens het congres werden cijfers van de internationale voedsel- en landbouworganisatie FAO genoemd die uitgaan...

POV-leden achter koers Vitale Varkenshouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij. Gesteund door 10 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken zet POV onder andere in op Holland Varken.Het ministerie van Economische Zaken heeft het voornemen 10 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de POV om de uitvoering van Vitale Varkenshouderij te stimuleren. Daarnaast stelt het ministerie van EZ 10 miljoen euro beschikbaar aan de POV en Zuivel.NL (de brancheorganisatie van de zuivelketen) voor het stimuleren van mestverwerking en het verwaarden...

Jos Goebbels: ‘Met herstel economie gaat vleesverkoop weer stijgen’

De Nederlandse vleessector verwacht dat de verkopen van vlees de komende jaren weer gaat stijgen. Volgens voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft de daling van de vleesverkoop laatste jaren vooral een economische oorzaak.‘Vanaf 2008 zie je een lichte daling, met name aan de onderkant van de markt. We verwacht dat die curve met het herstel van de economie weer om zal buigen’, zegt Goebbels in een vraaggesprek met NRC Next. Vlees is niet onveilig De voorzitter wijst het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van 2014 over structurele problemen...

Varkens in Nood wil accijns op vlees

Meer dan 67.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie van Stichting Varkens in Nood voor verandering in de varkenshouderij door accijns op vlees. De stichting overhandigt donderdag de petitie aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).Volgens de stichting lijden varkens in de Nederlandse varkenshouderij onder in totaal 120 misstanden, zoals doorligwonden, maagzweren, speendiarree en stress. De petitie is een oproep om de varkenssector te saneren en om te investeren in nieuwe vervangers van vlees. Deze verandering moet volgens de stichting financieel mogelijk gemaakt...

‘MVO draagt bij aan de kwaliteit’

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, behalen ten minste 2 procent meer marge en zijn stabieler als het economisch minder gaat. ‘Je moet gewoon ergens beginnen’, zegt Debora van Zee om eventuele koudwatervrees weg te nemen. Van Zee runt Food2Future, een adviesbureau ter bevordering van duurzaam en verantwoord ondernemen.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een relatief nieuw element in de bedrijfsvoering, maar de term is niet nieuw. Er hangt een soort stroperigheid omheen; duurzaam ondernemen lijkt maar mondjesmaat op gang te komen in ambachtelijke midden- en kleinbedrijven....