artikel

100 meter opschuiven kan ’t verschil maken

Strategie 377

In veel plaatsen is de leegstand in het winkelgebied de laatste jaren sterk toegenomen. De gemeente Bodegraven neemt actieve maatregelen, maar wat doet u ermee als ondernemer als het gaat om uw eigen locatie?

100 meter opschuiven kan ’t verschil maken

In het centrum van Bodegraven, waar ik woon, komen de laatste jaren steeds meer winkelpanden leeg te staan. In sommige straten blijven verspreid nog maar enkele winkels over. Voor de consument niet aantrekkelijk. Bodegraven staat hierin niet alleen.

Veel gemeenten denken na over hoe ze het winkelgebied aantrekkelijk kunnen houden voor hun inwoners en ondernemers. In Bodegraven werd een centrummanager aangesteld die aan de slag moest met de leegstand. Om het centrum aantrekkelijk te maken, moet de bewinkeling zo veel mogelijk worden geconcentreerd in een bepaald gebied. Bestaande winkels moeten verhuizen. Het is niet direct te verwachten dat de lege plekken door nieuwe winkels worden ingevuld, al zien we af en toe wel nieuwe initiatieven. Een lastige situatie waarbij veel (grote) financiële belangen een rol spelen. Verhuurders willen een bepaalde opbrengst realiseren. Wat doe je als ondernemer met een eigen pand? Ga je dan je pand verlaten en elders huren? Is ruil mogelijk? Bovendien kost verplaatsing geld, en wie gaat de kosten daarvan dragen?

In de visie van de centrummanager moet de bewinkeling zich concentreren in het vierkante gebied op de kaart. De winkels van Aldi en AH bevinden zich in het secundaire winkelgebied en blijven daar. Om de ondernemers tot beweging te verleiden, heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (onder voorwaarden) €1 miljoen uitgetrokken om tot centralisatie van het winkelgebied te komen.

‘Buiten de loop’

De herenmodezaak Jones & Jones (blauwe stip op de kaart) valt net buiten het beoogde winkelgebied. Praktisch gezien valt de locatie ook echt ‘buiten de loop’. Het is weliswaar niet meer dan 100 meter, maar in de praktijk 100 meter te veel. De zaak is gevestigd in een eigen pand.

In een gesprek met de ondernemer kwam het volgende naar voren. Hij was vorig jaar benaderd door de centrummanager of hij bereid was om zijn winkel te verplaatsen naar een locatie tegenover Jumbo.

In eerste aanleg was zijn reactie afwijzend. Zijn beide medewerksters, die deze winkel min of meer zelfstandig runnen, waren het echter volstrekt niet met hem eens. Zij constateerden dat weliswaar de omzet redelijk op peil bleef, maar volledig afhankelijk was van de vaste klantenkring. Nieuwe klanten kwamen er nauwelijks. Er vielen eerder klanten af. Zo konden zij in de toekomst hun omzet niet op peil houden. Binnen dit bedrijf wordt er echt naar de medewerkers geluisterd. De ondernemer besloot toch nog eens met de centrummanager om tafel te gaan. Deze gaf aan dat er een bedrag van €50.000 beschikbaar zou zijn in de tegemoetkoming van de kosten van de verplaatsing. Na nog een aantal onderhandelingsronden met de verhuurder en het nodige rekenwerk concludeerde hij dat verplaatsing voor de langere termijn toch verstandig zou zijn. Het oude pand krijgt mogelijk een andere bestemming door er appartementen te bouwen.

Niet negeren

Je kunt als ondernemer de veranderingen in je marktgebied niet negeren. Soms kan 100 meter het verschil maken tussen winst en verlies. Wat mij raakte in het verhaal van deze ondernemer was zijn relatie met zijn medewerksters. Zij trokken hem met een goed beargumenteerd verhaal over de streep.

Lees ook het Lokaal Succesverhaal:

‘Honderd meter kan een enorm verschil maken’

De nieuwe locatie is ook in mijn ogen echt veel beter. Garanties met betrekking tot de omzet op de nieuwe locatie krijg je niet, maar één ding is zeker: beide dames voelden zich serieus genomen en zullen er alles aan doen om van dit project een succes te maken. Een betere start van zo’n project kun je je volgens mij niet wensen.

Zit u nog op de goede locatie? Zal het uw tijd wel duren? Of onderneemt u actie?

Reageer op dit artikel