artikel

Wanneer heb ik mijn investeringen terugverdiend?

Strategie 286

Bij investeringen in winkel of slagerij gaat het vaak om grote bedragen. Bij investeringen moet altijd gelden dat ze op redelijke termijn moeten worden terugverdiend. Dat schrijft Jan Buitelaar van ResultsPlus in het decembernummer van Vleesmagazine.

Wanneer heb ik mijn investeringen terugverdiend?

Deze week had ik een boeiende discussie met een interieurbouwer. Mijn stelling: ‘Winkels gaan commercieel steeds korter mee, dus de terugverdientijd moet korter worden.’ Praktisch betekent dit dat de investering lager moet uitvallen. Naar zijn mening waren lagere investeringen niet mogelijk. Niet zozeer omdat het praktisch niet mogelijk zou zijn om een goedkopere winkel neer te zetten, maar zijn probleem zat ‘in het hoofd’ van zijn klant. In het verleden en ook nu nog worden er winkels neergezet die het bedrag van €200.000 soms te boven gaan. Technisch gezien gaat zo’n winkel tien jaar en soms zelfs langer mee. Commercieel wordt de levensduur van een winkel steeds korter. De marktomstandigheden veranderen snel, en aanpassen is dan noodzakelijk om de omzet op peil te houden. Bij een belangrijk lager investeringsbedrag moeten concessies worden gedaan aan de kwaliteit.

Het plaatsen van een goedkopere winkel houdt dus in dat er andere keuzes worden gemaakt. De winkel gaat dan technisch niet tien jaar mee, maar bijvoorbeeld maar vijf jaar. Dat is waar de schoen wrong. De klant betaalt minder, maar verwacht voor die lagere prijs wel dezelfde kwaliteit. Twee zaken die niet met elkaar verenigbaar zijn.

Hoe zit het?

Uitgangspunt: een winkel met een omzet van €10.000 inclusief btw per week. Een brutowinst van 74 procent (inkopen 26 procent). Overige variabele kosten 7,5 procent. De investering in bouwkundige voorzieningen bedraagt €50.000. De investering in de inventaris €125.000. Met welk bedrag moet de omzet omhoog om deze investering uit te voeren zonder resultaat in te leveren? In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de investeringen uit het verleden inmiddels helemaal zijn afgeschreven.

Ingevuld levert de formule de volgende uitkomst op: €34.375 / (1-0,26-0,075) = €52.000. (afgerond). Houden we ook nog rekening met de btw dan zou de omzet €1.050 moeten stijgen naar ruim €11.000 per week. Dit is een stijging van 10 procent.

Een investering in bouwkundige voorzieningen van €35.000 en €75.000 zou leiden tot een benodigde meeromzet van €650 per week.

Wordt de meeromzet niet of maar ten dele gerealiseerd, dan komen de kosten ten laste van het resultaat. Het rendement op het geïnvesteerde (eigen) vermogen neemt hiermee af. Probeer dus een juiste inschatting te maken van de meeromzet die een verbouwing gaat opleveren. Soms is daar geen zicht op, maar moet de investering worden gedaan om de omzet op peil te houden. Dat kan impliceren dat de winkel niet zo lang meegaat als u gewend was. De ‘pijn’ in de portemonnee blijft dan evenwel binnen de perken.

Twijfelt u over de haalbaarheid van een voorgenomen investering? Ik reken het graag voor u door.

Meer verhalen van Jan Buitelaar lezen over het thema bedrijfsvoering? Neem dan snel een voordeelabonnement op Vleesmagazine.

Reageer op dit artikel