artikel

Het komt niemand aanwaaien

Strategie 30

Hoe houdt u zich als versspecialist staande in een wereld die zo snel verandert, dat we het nauwelijks kunnen bijhouden. Hoe zetten we een stabiele koers uit die ook in de toekomst leidt tot een goed inkomen?

Het komt niemand aanwaaien

Vorige week bezocht ik een ondernemer die in het verleden besluiten had genomen die zijn uitgewerkt zoals hij had gedacht. De ondernemer in kwestie had een overzichtelijk bedrijf. Hij had het vijftien jaar geleden overgenomen. In de tien daarop volgende jaren had hij door hard werken het winkelpand afbetaald en één van zijn winkels recentelijk verbouwd. Toch werd hij vorig jaar geconfronteerd met een forse daling van het resultaat. Het was de eerste keer in al die jaren dat hij moest interen op zijn vermogen. Wat was er fout gegaan? In feite eigenlijk niet zoveel. Twee jaar geleden gaf zijn partner aan dat het allemaal teveel werd. Konden ze het niet anders organiseren? De oplossing werd gezocht in het uitbesteden van de administratieve werkzaamheden. Er werd een medewerkster aangetrokken voor 16 uur. Daarnaast wilde de ondernemer ook graag iemand naast zich die hem zou ontlasten. Twee dagen per week wat later beginnen zou best prettig zijn. Doordat er een klant met een wekelijkse stabiele omzet kon worden toegevoegd, was de verwachting dat het resultaat gelijk zou blijven. Alles werd nog een keer op een rijtje gezet en het besluit werd genomen om het zo te gaan doen.

Kennis van nu

Inmiddels zijn we twee jaar verder. Na een half jaar bleek de extra omzet toch niet zo stabiel en zeker. De klant maakte een andere keuze en vertrok. Doordat de administratie door een ander werd gedaan, werd het zicht erop een beetje verloren. Door het altijd zelf te doen zat men er bovenop. Door het helemaal aan een derde over te laten kwam men er te laat achter dat door de extra medewerkers en de omzetdaling het resultaat snel daalde. Ook de accountant had nagelaten tijdig een signaal af te geven. Gelukkig had de ondernemer de medewerkers aangenomen op jaarcontract, zodat dit bij het aflopen van het contract kon worden beëindigd.

Nieuwe koers

De ondernemer maakte zich ondanks dat toch wel zorgen over de toekomst. Hoe moet ik mij als versspecialist de komende tijd handhaven in de markt? Hij had mij gevraagd objectief naar zijn bedrijf te kijken. Je komt soms (ik ook!) als ondernemer op een punt dat je het even niet meer weet. Daar is niets mis mee. Juist dan is het belangrijk om je zorgen met een ander te delen en een ander objectief naar je bedrijf te laten kijken.

Samen hebben we een prognose gemaakt voor de rest van het jaar. Waar verwachten we op uit te komen? Wat is het te verwachten resultaat voor 2019? Zijn de maatregelen die zijn genomen afdoende? Voor het jaar 2018 voorzagen we een kleine verbetering. De negatieve spiraal was omgebogen. Voor 2019 voorzagen we een verdere stijging van het resultaat. Zijn kracht zat in kwaliteit, zo stelde hij. Dit moet verder worden ontwikkeld. Onderscheidend in kwaliteit. Niet alleen van het product, maar op alle aspecten van het ondernemen. Het verkoopteam speelt daarin een cruciale rol. Gastvrij, behulpzaam, vakkundig, vriendelijk, actief bezig met uw producten en klanten. Investeer in het team. Daar liggen kansen. U bent zelf ook op de winkelvloer en kunt dus direct bijsturen als het nodig is.

Reageer op dit artikel