nieuws

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf

Slagersnieuws 3073

FNV Voedingsindustrie heeft een cao afgesproken voor 17.000 medewerkers bij slagerijen. In vijftien maanden gaan de medewerkers van industriële slagerijen in totaal 2,35 procent vooruit, bij ambachtelijke slagerijen is dat 2,05 procent. Een deel daarvan komt door loonsverhoging, een deel door afschaffing van een premie. Ook wordt de tijd voor hygiënemaatregelen gerekend als werktijd en worden functies anders ingedeeld.

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf
Foto: archief Vleesmagazine

John Klijn, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De basis van deze cao is sterk verbeterd. Verplicht handen wassen kan eindelijk in de baas zijn tijd, maar ook gaan vooral verkoopmedewerkers en veel fabrieksmedewerkers er nog eens een paar procent extra op vooruit door een hoger basisloon in een nieuw functiewaarderingssysteem en loongebouw. Het gaat dan om 1,5 tot 5 procent extra, vooral voor de laagste functiegroepen.’

Minimaal vijf zaterdagen vrij

De cao Slagerijen loopt van 1 oktober 2017 tot en met december 2018. De daadwerkelijke lonen gaan per 1 februari 2018 met 1,75 procent omhoog plus een eenmalig bedrag van 40 euro bruto. Ook wordt de koudetoeslag geïndexeerd en wordt de premie voor de werkhervattingskas in vijf stappen helemaal afgebouwd, waardoor medewerkers meer geld overhouden. Klijn: ‘Daarnaast is ook vastgelegd in de nieuwe cao dat iedereen minimaal vijf zaterdagen vrij mag nemen. Dit was voorheen altijd heel lastig, vooral voor winkelpersoneel dat eigenlijk alleen op vakantie mocht vanaf zondag tot een vrijdag. Die gekkigheid is nu wat ingeperkt.’

Duurzame inzetbaarheid

Iedereen vanaf 60 jaar mag 95 procent gaan werken voor 100 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw en vanaf 2021 mogen 60-plussers zelfs 90 procent volledig doorbetaald werken. Klijn: ‘Het bijzondere van deze regeling is dat de werkgevers dit collectief betalen. Er komt een fonds waaruit de oudere werknemers worden betaald, om het mogelijk te maken dat ook zij gezond hun pensioen halen.’

Handen wassen

Hygiënische handelingen rondom de pauzes worden vanaf juli 2018 betaald. Dezelfde handelingen aan het einde van de dag worden vanaf juli 2019 betaalde tijd. Klijn: ‘Handen wassen in de baas zijn tijd wordt eindelijk geregeld. Met deze eerste afspraken is een eerste stap gezet.’

De werkgevers gaan ook een protocol van goed werkgeverschap opstellen. Daar komt in te staan waar werkgevers zich aan moeten houden. Klijn: ‘Het gaat dan om afspraken rond wc-bezoek of afspraken die een einde moeten maken aan het schoonmaken van winkels na werktijd.’
De afspraken uit de nieuwe vlees-cao worden nog voorgelegd aan de leden. Zij mogen er over stemmen tot 25 januari.

Reageer op dit artikel