nieuws

Hogere erkenning voor Smaaklessen Wageningen University

Slagersnieuws 989

Het lesprogramma Smaaklessen, dat elke vijf jaar wordt beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, is op basis van twee Nederlandse effectstudies gestegen van ‘Goed onderbouwd’ naar ‘Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit’. Het programma, waarvan ook de bakker en zijn producten deel uitmaken, is daarmee het eerste landelijke lesprogramma over voeding op de basisschool op dit niveau.

Hogere erkenning voor Smaaklessen Wageningen University
Foto: Wageningen University & Research

Smaaklessen is het lesprogramma over eten en smaak voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool, waarin het beleven van voedsel centraal staat. Door Smaaklessen krijgen kinderen kennis én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Het programma is per groep opgebouwd rond vijf pijlers: Smaak; Gezond Eten; Voedselproductie; Consumentenvaardigheden; en Koken (voedselbereiding).

Lesonderdelen

In verschillende lesonderdelen van Smaaklessen komen de bakker, slager en brood en vleesproducten terug, bijvoorbeeld in les 6 van groep 1/2 over gezond winkelen. Op de website Smaaklessen.nl is al het lesmateriaal gratis te bekijken en te downloaden.

Smaakmissies

Naast Smaaklessen als basisprogramma, zijn in 2016 Smaakmissies ontwikkeld. Dit zijn verdiepende, interactieve modules waarin kinderen aan de slag gaan met de basisproductgroepen, zoals ook brood en vlees. Met Smaakmissies krijgen kinderen meer inzicht in het hele proces ‘van grond tot mond’ van een productgroep en staat de verbinding tussen lessen in de klas én activiteiten buiten de klas centraal.

Voor groep 5/6 is er een Smaakmissie over Vlees, vis, peulvruchten, ei en noten. Al het lesmateriaal en werkbladen van de Smaakmissie zijn ook gratis te downloaden via de site.

Voedseleducatie Platform

Smaaklessen is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Sinds enige jaren is het programma ondergebracht in het Voedseleducatie Platform. Hierin werken overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen aan objectieve educatie over voeding bij kinderen. In het Voedseleducatie Platform is de slagerijsector vertegenwoordigd door de Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf.

Effectiviteit

Het lesprogramma, dat elke vijf jaar wordt beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, is gestegen van ‘Goed onderbouwd’ naar ‘Eerste aanwijzingen voor Effectiviteit’. De gevonden effecten liggen op het gebied van smaak, uitproberen van producten en kennis over gezonde voeding. De verrijking van het lesprogramma met een Smaakmissie, een interactieve lesmodule over een basisproductgroep, zoals groente, vlees of zuivel, beoordeelt de commissie als veelbelovend om de effectiviteit van het lesprogramma verder te verhogen.

Doorontwikkeling

In de komende jaren wordt Smaaklessen verder doorontwikkeld, zodat het lesprogramma in een actuele digitale omgeving aangeboden kan worden. Basisscholen kunnen hiermee flexibeler het lesprogramma inzetten en op maat hun eigen onderwijsaanbod samenstellen. Om de effectiviteit van Smaaklessen verder te verhogen worden de nieuwe elementen van het lesprogramma via onderzoek getoetst in samenwerking met de Wageningen University & Research.

Reageer op dit artikel