nieuws

Officiële lancering Meestertitel ‘Branche Erkende Meesterslager’ tijdens VAS

Slagersnieuws 84

Tijdens de VAS 2016 in het Foodcentrum Amsterdam wordt op maandag 10 oktober de Meestertitel ‘Branche Erkende Meesterslager’ officieel gelanceerd. Op de beurs kunnen geïnteresseerde slagers terecht in de speciale stand voor meer informatie. Daar kunnen ze zich ook al opgeven als kandidaat. In 2017 gaan de eerste kandidaten op voor hun meesterproef.

Officiële lancering Meestertitel ‘Branche Erkende Meesterslager’ tijdens VAS

De titel Branche Erkende Meesterslager is er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Elke kandidaat doorloopt tijdens de meesterproef een uitgebreid programma van theoretische en praktijkopdrachten. Indien een kandidaat de meesterproef excellent heeft afgelegd, is het voeren van de titel branche erkende meesterslager de bekroning.

Betere waardering en erkenning

De introductie van een Meestertitel in de slagersbranche draagt bij aan een betere waardering en erkenning van het slagersambacht binnen en buiten de branche. Het helpt zeker ook om de instroom in de branche te verbeteren. Dit is gebaseerd op de ervaring van branches waar de Meestertitel reeds is ingevoerd zoals in de horeca, in de gastronomie en bij de patissiers en boulangers (broodbakkers).

Speciale website

Op de speciale website Meester-slager.nl is meer informatie te vinden over de inhoud van de Meestertitel. Ook kunnen kandidaten zich hier aanmelden.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 9 november wordt voor geïnteresseerden en kandidaten een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd in Montfoort. Tijdens de bijeenkomst staat de inhoud van de meesterproef voor Branche Erkende Meesterslager centraal. Meer informatie over het programma is te vinden op Meester-slager.nl.

Positieve onderscheiding

De meestertitel Branche Erkende Meesterslager heeft als doel de slager (m/v; ondernemer/werknemer) de kans te geven zichzelf positief te onderscheiden als vakman en ambachtsman op het hoogste niveau binnen de branche en richting consumenten. Het is een persoonlijke titel die wordt behaald na het excellent afronden van de meesterproef.

Initiatief

Dit project is een initiatief van Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) en het beheer is ondergebracht in de Stichting Meestertitels Slagersbranche. Stichting VOS is een samenwerkingsverband van sociale partners in de slagersbranche. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), FNV en CNV Vakmensen.

Optimaal functioneren

Het doel van de Stichting VOS is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van het slagersbedrijf. Voorbeelden van projecten zijn bijvoorbeeld Slagerspassie en het medewerkersmagazine SlagersLeven, scholings- en opleidingsactiviteiten, promoten van bedrijfstakberoepen in en buiten de bedrijfstak maar ook het subsidiëren van regelingen als employability, mantelzorg en meer.

Reageer op dit artikel