nieuws

SVN: kosten toezicht onevenredig gestegen

Slagersnieuws

De onevenredige kostenverhoging van de NVWA zorgt ervoor dat kleine slachters minder gaan slachten. Hierdoor komt er minder regionaal ambachtelijk vlees beschikbaar voor slagers.

SVN: kosten toezicht onevenredig gestegen

Dit was afgelopen woensdag het onderwerp van gesprek tijdens een rondetafelgesprek over voedselveiligheid in de Tweede Kamer. Stichting Verskwaliteit Nederland (SVN) was als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven hiervoor uitgenodigd als gesprekspartner.

Verscherpt toezicht

Door de vele voedselschandalen heeft de NVWA extra middelen ingezet om het toezicht te verscherpen om schandalen te voorkomen. De meerprijs moet worden betaald door de bedrijven. Daar staat SVN achter, maar dan niet volgens de huidige aanpak.

Keuringskosten onevenredig verdeeld

De kosten voor toezicht zijn onevenredig gestegen en er is een verkeerde focus op de risico’s, aldus SVN. De keuringskosten voor kleine slachterijen zijn harder gestegen dan de kosten voor grote bedrijven. SVN: “De tarieven zijn gelijk per bedrijf en inspectie, terwijl de tarieven afhankelijk zouden moeten zijn van het volume dieren en vlees. Dit is in Europa gebruikelijk, alleen niet in Nederland. In Verordening 882/2004 gaat de geslachte keuring per karkas.”

Focus verkeerde risico’s

Op dit moment worden kleine slachterijen bedolven onder extra controles. De risico’s liggen volgens het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vooral bij kleine slachterijen. Maar de praktijk wijst uit dat de voedselschandalen juist voorkomen bij enkele industriële bedrijven waar grote volumes worden verwerkt. Dan is het niet logisch om extra in te zetten op het toezicht van kleine slachterijen. De hoge kosten en het minder slachten heeft consequenties voor streekrassen zoals het Limburgs varken, het opzetten van duurzame concepten, noodslachtingen en de regionale keten.

Reageer op dit artikel