nieuws

2013 Goed jaar voor Keten Duurzaam Varkensvlees

Slagersnieuws

In 2013 zijn alle KDV-boeren nestbouwmateriaal gaan gebruiken bij de zeugen om zoveel mogelijk ruimte te geven voor het natuurlijk gedrag van de dieren. Daarvoor heeft de keten 66 km aan jute doeken aan de boeren uitgedeeld. Daarnaast heeft KDV de speenleeftijd van de biggen verlengd tot vier weken.

2013 Goed jaar voor Keten Duurzaam Varkensvlees

Hoe langer de biggetjes bij de moeder kunnen drinken, hoe gezonder dit is voor moeder en big.

Dit sluit aan bij het natuurlijk gedrag van de varkens en draagt gelijk bij aan de tweede en derde belofte die de stichting maakte voor 2013: Alle varkensboeren zorgen ervoor dat de varkens zo prettig en gezond mogelijk leven, en dat onnodige stress wordt voorkomen. Plus: een algeheel verbod op preventief gebruik van antibiotica en een antibioticavrije varkensketen in 2016.

Door verschillende maatregelen is het antibioticagebruik bij de aangesloten boeren fors minder (56 % bij de zeugen, 14 % bij de vleesvarkens) dan het landelijk gemiddelde.

Om zoveel mogelijk stress te vermijden bij de dieren is bij KDV het transport maximaal 200 kilometer en stimuleert KDV transport met gesloten veewagens met gedempt licht en dwarsventilatie. In 2013 zijn 1.254 transporten uitgevoerd met nieuwe vrachtwagens met dwarsventilatie

Tot slot beloofde KDV het volgende: Alle aangesloten varkensboerderijen werken in 2016 gezamenlijk volledig energieneutraal. Ook op dit vlak zijn in 2013 grote stappen gemaakt. Alle boerderijen van KDV gaan al slim om met energie. Inmiddels besparen de varkenshouders al meer dan 40% op energie. Dat staat per boerderij gelijk aan de energie van twaalf huishoudens.

Het is de bedoeling dat dit jaar Duurzaam Varkensvlees als consumentenmerk in de markt wordt gezet.

Reageer op dit artikel