nieuws

‘Financiering MKB nog steeds onder druk

Slagersnieuws

De toegang tot financiering staat voor met name het MKB nog steeds onder druk. Dat schrijft minister van economische zaken Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Financiering MKB nog steeds onder druk

Kamp baseert zich mede op de financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia/EIM waaruit blijkt dat grote bedrijven aanzienlijk vaker kredietaanvragen gehonoreerd zien dan kleine of middelgrote bedrijven, meldt Boerderij.

De meting is verricht in de tweede helft van 2013 en laat een lichte daling van het aantal gehonoreerde kredietaanvragen zien. Volgens de monitor krijgen kleine bedrijven in 36 procent bij een financieringsaanvraag nul op rekest. Bij middelgrote bedrijven krijgen bedrijven in 54 procent van de gevallen geen krediet. In respectievelijk 12 en 18 procent van de gevallen wordt wel krediet verstrekt, maar minder dan gevraagd.

Bij grote bedrijven wordt 85 procent van de kredietaanvragen onverkort door banken gehonoreerd. In de als ‘topsector’ door de staat aangewezen agro en foodbranche wordt meer dan de helft van de bedrijven gerekend tot het kleinbedrijf, oftewel bedrijven met minder dan 50 werknemers. Banken wijzen kredietaanvragen geheel of gedeeltelijk af vanwege een te laag eigen vermogen en een te hoog risicoprofiel.

Kamp schrijft dat de situatie aandacht vergt omdat goede toegang tot financiering essentieel is voor de ontwikkeling van bedrijven. Kamp zegt dat zijn specifieke aandacht de komende periode zal uitgaan naar de verdere ontwikkeling van alternatieve bronnen van financiering en de vergroting van de beschikbaarheid van buffervermogen voor bedrijven.

Kamp treedt met banken in overleg over de rol die zij spelen bij het adviseren van ondernemers, zoals het wijzen op overheidsregelingen en alternatieve financieringsbronnen.

Reageer op dit artikel