nieuws

Opheffing productschappen niet gesteund door Eerste Kamer

Slagersnieuws

De Eerste Kamer is niet bereid minister Henk Kamp van Economische Zaken te steunen in het traject voor het opheffen van de productschappen. Dat schrijven de vaste commissies van de Eerste Kamer die zich buigen over de productschappen in een brief aan de minister.

Opheffing productschappen niet gesteund door Eerste Kamer

Volgens de Eerste Kamer druist de werkwijze van Kamp in tegen een staatsrechtelijk zuivere gang van zaken en het regeringsstandpunt om geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer zich over een wetsvoorstel heeft kunnen uitspreken, meldt Boerderij.

Geen wetsvoorstel

Kamp wil de publieke taken van de productschappen per 1 januari 2014 overdragen naar de overheid, maar dit zou vóór de formele opheffing van de productschappen zijn. Een wetsvoorstel voor de opheffing zou eerst behandeld moeten worden door het parlement en pas daarna kan de overdracht van publieke taken plaatsvinden.

Financiële consequenties

Tot op heden is er ook nog geen duidelijkheid over de financiële consequenties, de verdeling van de verschillende kostenposten en de nieuwe wijze van financiering. Ook is nog onduidelijk wat het kader is waarbinnen de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling wordt vormgegeven.

Gevolgen

De Eerste Kamer zegt de vrijheid te nemen het wetsvoorstel op zijn verdiensten te beoordelen. Dit kan gevolgen hebben voor de haalbaarheid van het plan om de publieke taken per 1 januari 2014 over te dragen naar het ministerie.

Reageer op dit artikel