nieuws

Werkgevers vleessector verhogen loonbod

Slagersnieuws

ZOETERMEER – De COV heeft vandaag in reactie op het ultimatum van de vakbonden het eindbod voor een nieuwe CAO voor de ruim 10.000 werknemers in de vleessector herzien. De belangrijkste aanpassing is een verhoging van het loonbod met een half procent.

Werkgevers vleessector verhogen loonbod

ZOETERMEER – De COV heeft vandaag in reactie op het ultimatum van de vakbonden het eindbod voor een nieuwe CAO voor de ruim 10.000 werknemers in de vleessector herzien. De belangrijkste aanpassing is een verhoging van het loonbod met een half procent.

De COV heeft voorgesteld om de werkelijke lonen per 1 juli 2009 te verhogen met 1% en per 1 januari 2010 opnieuw te verhogen met 0,5%. De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt in het herziene eindbod 14 maanden; van 1 april 2009 tot 1 juni 2010. Dit loonbod ligt in de lijn van het voorjaarsakkoord en zeer dicht bij enkele recent afgesloten CAO’s.

De COV heeft na intensief overleg het eindbod herzien om onnodige onrust in de bedrijfstak te voorkomen. De aangekondigde acties op de bedrijven hebben per definitie ongewenste gevolgen voor het imago van de sector. Daarnaast levert het economische schade op voor de betrokken bedrijven, leveranciers en hun klanten. Tenslotte leidt dit ook tot druk op arbeidsverhoudingen binnen de bedrijven. De werkgevers hebben het eindbod verhoogd om deze acties te voorkomen. Juist in deze moeilijke economische tijden moeten werkgevers en werknemers zich samen inspannen om de crisis het hoofd te bieden.

 

Reageer op dit artikel