nieuws

Werkgevers content met nationaal akkoord

Slagersnieuws

DELFT – MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland zijn verheugd over het nationaal akkoord dat zij vorige week met kabinet en vakbonden hebben gesloten.

DELFT – MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland zijn verheugd over het nationaal akkoord dat zij vorige week met kabinet en vakbonden hebben gesloten.

De gezamenlijke aanpak moet de Nederlandse economie door het slechte economische tij heen helpen. ‘Het akkoord zorgt voor maatschappelijke en politieke stabiliteit en levert zo een bijdrage aan vertrouwensherstel.’ De afspraken over een zeer gematigde loonontwikkeling, maatregelen voor de arbeidsmarkt (onder meer voorkomen van jeugdwerkloosheid), een nieuwe regeling voor werktijdverkorting (deeltijd-WW) en stimuleringspakket voor de economie leggen de basis voor behoud van bedrijven en banen. Als de wereldeconomie herstelt, kan Nederland snel aanhaken, denken de werkgeversorganisaties.

AOW

Het akkoord is mogelijk gemaakt doordat het kabinet een ruimere herstelperiode voor de geslonken pensioenreserves toestaat en de Sociaal-Economische Raad in de gelegenheid stelt om te zoeken naar alternatieven voor een hogere AOW-leeftijd, als bijdrage aan houdbare overheidsfinanciën op lange termijn.  MKB-Nederland bestempelt het stimuleringspakket vooral als een mkb-pakket, waarin zij veel van haar eigen voorstellen terugvindt.

De werkgevers plaatsen ook kanttekeningen. Teleurstellend is dat de carry-back (de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met de inkomsten of winsten uit drie voorafgaande jaren) en de vervroegde afschrijving op bedrijfsgebouwen geen deel uitmaken van het stimuleringspakket. Het sneller kunnen verrekenen van verliezen over 2008 met eerdere winst is een verbetering, maar wat ondernemers betreft ook een begin van een uitgebreidere regeling op dit gebied. Ook verwachten MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO binnenkort een garantieregeling voor de commerciële kredietverzekering.  Blij zijn de ondernemers met de mogelijkheid om btw later af te dragen; dat schept direct financiële ruimte voor bedrijven. Het schrappen van de vliegtaks, die te weinig opleverde en de schatkist veel kostte, is positief, evenals het ruimer stimuleren van onderzoek en ontwikkeling.

De werkgevers zullen het kabinet houden aan de toezegging dat de lokale lasten de komende tijd niet zullen stijgen.

 

Reageer op dit artikel