nieuws

Vragen over rol Donner in kwestie Ramekers

Slagersnieuws

DEN HAAG – Over zijn eigen rol bij het ontslag van en wachtgeld voor ex-productschapsvoorzitter Ramekers (foto) moet minister Donner (SZW) vanavond uitleg geven in een interpellatie in de Tweede Kamer.

Vragen over rol Donner in kwestie Ramekers

DEN HAAG – Over zijn eigen rol bij het ontslag van en wachtgeld voor ex-productschapsvoorzitter Ramekers (foto) moet minister Donner (SZW) vanavond uitleg geven in een interpellatie in de Tweede Kamer.

Kamerlid Paul Ulenbelt (SP) wil van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten of hij heeft overwogen aan Ramekers geen ontslag te verlenen, meldt het Agrarisch Dagblad. Dat blijkt uit de vragen die Ulenbelt te voren heeft ingediend, wat bij een interpellatiedebat gebruikelijk is.

Donner had Ramekers’ verzoek tot ontslag ook kunnen weigeren, omdat een productschapsvoorzitter wordt benoemd en ontslagen door de Kroon. Omdat het ontslagverzoek werd ingediend 3 maanden na Ramekers herbenoeming wil Ulenbelt weten of Donner heeft onderzocht welke omstandigheden aanleiding tot dat verzoek hebben geleid.  Ulenbelt vraagt ook of er in het PVV-bestuur zodanig fundamentele verschillen van mening waren over de rol van het productschap dat de voorzitter niet anders kón dan ontslag aanvragen.

Andere vragen hebben betrekking op de wachtgeldregeling. Ulenbelt vraagt: ‘Waarom is het dagelijks bestuur van het PVV aanvankelijk met de voorzitter een wachtgeldregeling overeengekomen die in hoge mate afwijkt van gebruikelijke regelingen binnen de produktschappen?’ Ook stelt hij een vraag over de geheimhouding die het bestuur aan Ramekers oplegde over de getroffen regeling. De interpellatie staat nu geagendeerd voor vanavond acht uur.

Lees ook: Kamer spreekt over Ramekers

 

Reageer op dit artikel