nieuws

Volkskrant rectificeert op aandringen KNS

Slagersnieuws

RIJSWIJK – Naar aanleiding van de commotie rond slachterij Friesland Vlees, verwarde de Volkskrant onlangs slachters met slagers en meldde: ‘Slagers zijn woedend: De minister liegt’. Op aandringen van KNS rectificeerde de Volkskrant dit.

Volkskrant rectificeert op aandringen KNS

RIJSWIJK – Naar aanleiding van de commotie rond slachterij Friesland Vlees, verwarde de Volkskrant onlangs slachters met slagers en meldde: ‘Slagers zijn woedend: De minister liegt’. Op aandringen van KNS rectificeerde de Volkskrant dit.   

Dit is de brief die de KNS richting redactie van de Volkskrant zond:

Geachte redactie,
Met de inhoud van uw reportage heeft onze organisatie, die de belangen van de Nederlandse ambachtelijke slagers behartigt, geen enkele moeite. Met de kop echter wel!
De reportage gaat over een slachterij en dus over slachters en niet zoals er nu in de kop staat over slagers, die woedend zouden zijn.
De ambachtelijke slagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de consument en zij doen hun uiterste best hun klanten kwaliteit, service, advies en informatie te bieden. De ambachtelijke slager spant zich in om een eerlijk en op diervriendelijke wijze verkregen product te bieden waarvan ook de oorsprong bekend is. Iedere smet op de vleesbranche heeft directe gevolgen op winkelniveau en het is dus in het belang van de slager om zich in te zetten voor een veilig en diervriendelijk kwaliteitsproduct.
De bij de KNS aangesloten ambachtelijke slagers zijn dus in het geheel niet boos op de minister van Landbouw, maar zijn juist gebaat bij optreden tegen misstanden als deze worden gesignaleerd en vanzelfsprekend ook worden bewezen door de hiertoe bevoegde instanties.
Wij stellen het op prijs indien u in het vervolg een duidelijk onderscheid maakt tussen slachters en slagers. Vanzelfsprekend zijn wij altijd graag bereid u verdere informatie te verschaffen.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie

Het leidde tot de volgende rectificatie door de Volkskrant: 
De kop: Slagers zijn woedend: ‘De minister liegt’ (Binnenland, pagina 3, 8 april) klopt niet. Zoals uit de tekst bleek, gaat het om slachters en niet om slagers.

 

Reageer op dit artikel