nieuws

Vleessector bezorgd over bezuinigingen VWA

Slagersnieuws

DEN HAAG – De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is bezorgd over de voortdurende bezuinigingen binnen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De oganisatie wil daarom snel aan tafel met de overheid en alle branches die een toezichtrelatie met de VWA hebben.

Vleessector bezorgd over bezuinigingen VWA

DEN HAAG – De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is bezorgd over de voortdurende bezuinigingen binnen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De oganisatie wil daarom snel aan tafel met de overheid en alle branches die een toezichtrelatie met de VWA hebben.

De COV hecht grote waarde aan een goed functionerende VWA die een duidelijke bijdrage levert aan het behoud en bevestiging van de internationale reputatie van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. ‘De COV is bezorgd dat deze positie door de voortdurende bezuinigingen binnen de VWA wordt aangetast,’ laat ze in een persbericht weten. ‘De belangen en de consequenties voor de beschadiging van het consumentenvertrouwen zijn daarvoor te groot. De COV roept daarom alle betrokken partijen op tot een open overleg voor een oplossing van de problemen.’

Veilig
De COV hecht sterk aan de absolute kwaliteit en betrouwbaarheid van Nederlandse vleesproducten tegen de achtergrond van het functioneren van de VWA. De COV wil daarom snel aan tafel om heldere afspraken te maken met de overheid en alle branches en sectoren die een toezichtrelatie met de VWA hebben. De kwaliteit en betrouwbaarheid van Nederlands vlees in binnen- en buitenland is het resultaat van een jarenlange inspanning van de totale Nederlandse productiekolom. De vleessector neemt haar verantwoordelijkheid om dit vertrouwen blijvend te waarborgen.
 
Eerlijke verdeling

De COV is van mening dat alle branches en sectoren die onder toezicht vallen van de VWA, naar rato bijdragen aan het VWA-budget. Met het oog op een Europees level playing field moet  ook de wijze van financiering van toezichtkosten in andere Europese landen in deze discussie worden betrokken. Zo is het in andere Europese lidstaten gebruikelijk dat de nationale overheid ook bijdraagt in een deel van de kosten.

De COV is een privaatrechtelijke organisatie, die in de meest brede zin de belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector. De bedrijven die bij de COV zijn aangesloten, zijn verantwoordelijk voor ruim 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees en vleesproducten. In waarde uitgedrukt bedraagt deze omzet jaarlijks circa 4 miljard Euro. In de Nederlandse vleesindustrie (slachterijen, vleesbe- en verwerkende bedrijven) werken ruim 10 duizend mensen.

 

Reageer op dit artikel