nieuws

Verhoging BSE testleeftijd

Slagersnieuws

RIJSWIJK – De BSE testleeftijd voor runderen die geslacht worden voor menselijke consumptie wordt per 1 januari 2009 verhoogd van 30 maanden naar 48 maanden. Dat laat de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) weten.

Verhoging BSE testleeftijd

RIJSWIJK – De BSE testleeftijd voor runderen die geslacht worden voor menselijke consumptie wordt per 1 januari 2009 verhoogd van 30 maanden naar 48 maanden. Dat laat de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) weten.

Op dit moment worden alle runderen geschikt voor menselijke consumptie getest op BSE als ze ouder zijn dan 30 maanden. Het Europese onderzoeksinstituut EFSA heeft geoordeeld dat deze leeftijd kan worden opgetrokken naar 48 maanden, zo meldt de KNS op haar website.
 
De Europese Commissie heeft dit advies overgenomen en verklaart dit van toepassing voor de lidstaten die voldoen aan de volgende drie criteria:
-Er moet sprake zijn van een dalend aantal BSE gevallen;
-Er moet tenminste voor de duur van zes jaar een volledig BSE-testsprogramma ten uitvoer zijn gebracht;
-Er moet tenminste zes jaar een diermeelverbod van kracht zijn geweest.
Nederland voldoet aan deze voorwaarden. En hiermee wordt per 1 januari 2009 de leeftijd voor nationale runderpopulaties, uit de oude EU-15 landen geschikt voor menselijke consumptie, verhoogd van 30 maanden naar 48 maanden.

In 2007 zijn 400.000 testen uitgevoerd op gezonde geslachte runderen van 30 maanden en ouder. Als alleen dieren vanaf 48 maanden getest worden, bespaart de rundersector al snel twee miljoen euro. De Europese Commissie heeft op 28 november 2008 besloten dat de leeftijd voor runderen omhoog gaat voor de verplichting van een BSE-test. Vanaf 1 januari 2009 geldt een BSE-test verplichting voor runderen van 48 maanden en ouder.

 

Reageer op dit artikel