nieuws

Verburg: niet ingrijpen in prijsstunts vlees

Slagersnieuws

DEN HAAG – Minister Verburg ziet geen heil in maatregelen om het prijsstunten met vlees aan banden te leggen. Ze antwoordt dit op schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht Vleessector is gestunt met vlees beu, op Meatandmeal.nl.

Verburg: niet ingrijpen in prijsstunts vlees

DEN HAAG – Minister Verburg ziet geen heil in maatregelen om het prijsstunten met vlees aan banden te leggen. Ze antwoordt dit op schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht Vleessector is gestunt met vlees beu, op Meatandmeal.nl.

In het bericht staat dat de vleessector af wil van het gestunt met vlees in supermarkten. Naar aanleiding hiervan stelde Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan de ministers van LNV, Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij vraagt onder meer of de ministers mogelijkheden zien om het stunten met vleesprijzen in te tomen door een heffing in te voeren ter hoogte van de integrale maatschappelijke kosten die met de productie van vlees gepaard gaan.

Volgens Verburg, die antwoordt namens haar collega’s van EZ en VROM, zijn de juridische, administratieve en handelstechnische bezwaren van prijsbeleid groot. ‘Bovendien is er weinig draagvlak voor zo’n beleid bij boeren en supermarkten,’ meldt Meat & Meal.

Wel stelt de minister open te staan voor innovatieve maatregelen die duurzaamheid effectief kunnen bevorderen.

 

Reageer op dit artikel