nieuws

Varkensgriep zit niet in vlees: feiten op een rij

Slagersnieuws

DOETINCHEM – De varkensgriep leidt wereldwijd tot veel onrust. Er is echter geen enkele reden voor paniek over varkensvlees. Consumenten kunnen gewoon hun karbonades en worsten blijven eten.

Varkensgriep zit niet in vlees: feiten op een rij

DOETINCHEM – De varkensgriep leidt wereldwijd tot veel onrust. Er is echter geen enkele reden voor paniek over varkensvlees. Consumenten kunnen gewoon hun karbonades en worsten blijven eten,

Wat is varkensgriep?
De oorspronkelijke varkensgriep is voor het eerst aangetroffen in 1930. De klassieke varkensgriep is een acute ontsteking van de luchtwegen die bijna uitsluitend bij varkens voorkomt. De aandoening wordt veroorzaakt door griep van het type A, meer bepaald de H1N1-stam. Er bestaan heel wat varianten van het virus die, net als bij mensen, voortdurend veranderen. Bij varkens zorgt de aandoening wel voor ernstige ziektesymptomen, maar de dieren overlijden slechts zelden aan de ziekte.

Waar gaat het bij deze vorm van varkensgriep om?
Deze nieuwe variant van varkensgriep, de Mexicaanse griep, bestaat (genetisch) uit een Noord-Amerikaanse varkensinfluenza + een Noord-Amerikaanse pluimveeinfluenza + humane influenza + Euro-aziatische varkensinfluenza. De genen van deze laatste zijn nieuw in de VS.

Kan ik varkensvlees blijven eten?
Er bestaat absoluut geen risico. Noch bij contact met varkens noch in het nuttigen van varkensvlees of afgeleide producten. Dit virus wordt overgedragen via de lucht.

Wat is nu de rol van het varken in deze uitbraak?
Het virus dat nu gevonden is bestaat voor een groot deel uit de Noord-Amerikaanse varkensgriep. Dat is dus het griepvirus dat in de Noord-Amerikaanse varkens voorkomt. Het Noord-Amerikaanse varken wordt dus als een van de bronnen beschouwd waaruit deze variant is ontstaan.

Kan dit type varkensgriepvirus wel overslaan van mensen op varkens?
Tot nu toe is dit type varkensgriep nog nooit bij varkens aangetroffen. Maar het is bekend dat mensen en varkens virussen op elkaar kunnen overbrengen. Zieke mensen moeten dus sowieso uit varkensstallen wegblijven. Uit voorzorg kan het verstandig zijn om mensen die recent in Mexico zijn geweest te weren op varkenshouderijen. De mensen die in contact komen met mensen uit besmette gebieden lopen op dit moment echter het meeste risico. Dus voor de Nederlander is het belangrijker na te gaan met welke mensen hij/zij op dit moment in contact komt, dan om varkens te mijden.

Wat zijn de symptomen bij varkensgriep?
Zowel bij mensen als varkens zijn de symptomen gelijk. koorts, moeheid, gebrek aan eetlust, hoesten.

Hoe zit het met de vogelgriep?
De stam die de voorbije jaren verantwoordelijk was voor tientallen doden in Zuidoost-Azië verschilt sterk van de varkensgriep. Bij vogelgriep gaat het om het H5N1-virus, terwijl varkensgriep aangeduid wordt als H1N1. Experts vreesden de voorbije jaren dat de vogelgriep zou kunnen uitgroeien tot een pandemie omdat het virus in staat is heel snel te muteren. In de praktijk bleken nagenoeg alle besmettingen echter gebeurd te zijn bij mensen die in aanraking waren gekomen met vogels. Tot nader order is er geen aanwijzing dat vogelgriep makkelijk van mens op mens kan worden overgedragen.

Importeren wij (Nederland en EU) varkens of varkensvlees uit Mexico?
Nee, vanwege diergezondheidsstatus Mexico was het al niet toegestaan om varkensvlees te importeren in EU.
Sommige landen zoals Rusland en China importeerden wel varkensvlees uit Mexico. Zij hebben hun grenzen gesloten.

Hoeveel varkensvlees importeert Nederland?
195.000 ton in 2008.

Hoeveel varkensvlees exporteert Nederland?
672.000 ton in 2008.

Hoeveel biggen en vleesvarkens importeert Nederland?
25.731 biggen en 593.883 vleesvarkens

Hoeveel biggen en vleesvarkens exporteert Nederland?
4,95 mln biggen en 3,68 mln vleesvarkens in 2008 naar voornamelijk Duitsland.

Hoeveel varkens slachten we in Nederland?
14,4 mln in 2008.

Hoeveel varkensvlees eten we in Nederland?
40,5 kg per persoon.

Is deze varkensgriep het gevolg van de bio-industrie?
Dat is zeer onwaarschijnlijk. Los van het feit dat ze vorm van varkensgriep nog niet bij varkens is aangetroffen, is de dierlijke productie tegenwoordig veel (voedsel)veiliger dan vroeger toen dieren nog buiten werden gefokt. De kans op verspreiding van dierziekten was toen veel groter.

Reageer op dit artikel