nieuws

Slagersbranche krijgt betere arbeidsvoorwaarden

Slagersnieuws

RIJSWIJK – De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben cao-afspraken gemaakt over een pilot op het gebied van employability, loopbaanadvies en mantelzorg.

Slagersbranche krijgt betere arbeidsvoorwaarden

RIJSWIJK – De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben cao-afspraken gemaakt over een pilot op het gebied van employability, loopbaanadvies en mantelzorg.

Bij employability gaat het om volgen van scholing, die een bijdrage moet leveren aan het verbeteren van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt. De werknemer kan onder bepaalde voorwaarden voor de scholingskosten vanuit het VOS-fonds een vergoeding krijgen van maximaal € 750. Er loopt tot 1 april 2013 een pilot. 

Loopbaanadviseur
Tegenwoordig gaan werknemers bewuster om met hun loopbaan. Zij stippelen hun carrière graag zelf uit. Mensen vragen ook vaker om hulp van een loopbaanadviseur. De cao biedt de werknemer de mogelijkheid om maximaal 1 keer in de vijf jaar een verzoek bij het VOS-fonds in te dienen voor een tegemoetkoming van maximaal € 750 in de loopbaanadvieskosten.

Mantelzorg
Bij mantelzorg wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld maximaal een jaar zorg te verlenen aan een ziek familielid, partner, vriend(in) of kennis. De werkgever ontvangt vanuit het VOS-fonds voor bepaalde loonkosten een vergoeding. In de artikel 29a en 32a van de cao, te downloaden vanaf de KNS-website, staan de drie regelingen gedetailleerder beschreven.

Deze afspraken van werkgevers en werknemers passen binnen de kernwaarde van de KNS ‘goed werkgeverschap’. ‘Daarnaast maken ze de slagersbranche een aantrekkelijke branche om in te werken,’ aldus de slagersorganisatie.

 

Reageer op dit artikel