nieuws

Slagers in de knel door tariefstijgingen VWA

Slagersnieuws

RIJSWIJK – De kosten voor inspecties door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) rijzen voor slagers de pan uit. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) kan niet akkoord gaan met een veel te hoge kostenstijging.

Slagers in de knel door tariefstijgingen VWA

RIJSWIJK – De kosten voor inspecties door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) rijzen voor slagers de pan uit. De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) kan niet akkoord gaan met een veel te hoge kostenstijging.

Veel slagers hebben een EG-erkenning voor de slachterij, worstmakerij, uitsnijderij en/of gehaktproductie. Deze slagers moeten jaarlijks betalen voor een systeeminspectie (voedselveiligheidssysteem) en erkenninginspectie (onderhoud). Voor deze inspectie door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) betaalde men in 2007 gemiddeld € 188,54  x 2 = € 377,08, uitgaande van 8 kwartier. Per 1 juli 2009 zal ditzelfde neerkomen op € 428,52 x 2 = € 857,04. Volgens de KNS is dit in strijd met de afspraken tussen de minister en de Kamer.

Kleine bedrijven

De VWA stelt dat ze in opdracht van de Tweede Kamer kostendekkend moet gaan werken, vandaar de tariefstijgingen. Het is echter de wens van de Tweede Kamer om bij de tariefaanpassingen rekening te houden met het voortbestaan en de spreiding van met name kleine (zelfslachtende) slagers (motie Snijder-Hazelhoff, 26991, nr. 218). Kleine bedrijven worden harder geraakt dan grote bedrijven door deze tariefstijgingen. Vreemd is dat de VWA per regio een andere tijdsduur begroot, stelt de KNS . Een inspectie in regio Noordwest duurt 2 tot 4 kwartier en in regio Zuid 16 tot 38 kwartier. Dat zijn grote verschillen voor dezelfde werkzaamheden van de VWA. Slagers in regio Zuid zijn veel duurder uit dan hun collega’s in regio Noordwest. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

De KNS kan dan ook niet akkoord gaan met de veel te hoge kostenstijging van de VWA die voor de kleine (zelfslachtende) slagers leidt tot een onveilige rechtspositie. De KNS heeft het Ministerie van VWS, het Ministerie van LNV, de VWA en de Tweede Kamer hier reeds over geïnformeerd.

 

Reageer op dit artikel