nieuws

Ook lagere energiekosten?

Slagersnieuws

DEN BOSCH – De nationale vakbeurs Energie 2008, die van 7 t/m 9 oktober in de Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch wordt gehouden, wijst grote en middelgrote energieverbruikers concreet de weg naar structureel lagere energiekosten.

Ook lagere energiekosten?

DEN BOSCH – De nationale vakbeurs Energie 2008, die van 7 t/m 9 oktober in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch wordt gehouden, wijst grote en middelgrote energieverbruikers concreet de weg naar structureel lagere energiekosten.

Uit de voorregistraties via internet blijkt dat de interesse van de bezoekers vooral uitgaat naar energiebesparing met behulp van duurzame technieken. Energie 2008 laat hier vele voorbeelden van zien, toepasbaar in de industrie en de gebouwde omgeving.  

Besparen
Volgens deskundigen is bij bedrijven al gauw een besparing tot 30 procent op het energieverbruik haalbaar. De eerste verbruiksbesparing is soms direct en zonder grote investering te realiseren. Andere oplossingen vragen wel een investering en zo nodig aanvullende subsidies, hoewel de hoge energietarieven een en ander sneller haalbaar maken. Energie 2008 laat ook mogelijkheden zien om de laatste 10 procent van de  voorgenomen besparingsdoelstelling te halen.

Congressen
Naast tastbare technologie reikt Energie 2008 ook ideeën aan via inloopvoordrachten en drie congressen. De congrestitels zijn:
-Hergebruik restwarmte, benutten en besparen
-Het Energielabel, ontwikkelingen en kansen
-Energietransitie bij renovatie, naar de passief bouwen standaard

Optimaal energie inkopen
Het serieus stilstaan bij het inkopen van gas en elektriciteit loont zich steeds meer. Op Energie 2008 zijn energieleveranciers, contractors en inkoop-adviesbureaus aanwezig. De vrije markt in optima forma. Op het facturenspreekuur kan men zijn factuur laten controleren. Zonder in detail te treden kan een specialist vaak al een eerste beoordeling geven of besparing op de factuurposten mogelijk is. 

De vierde editie van Energie is van dinsdag 7 t/m donderdag 9 oktober 2008 dagelijks open van 10.00 – 18.00 uur. Meer info/gratis toegang zie www.energievakbeurs.nl

Reageer op dit artikel