nieuws

Negatief imago vlees halt toeroepen

Slagersnieuws

WAGENINGEN – ‘Het is de hoogste tijd dat de sector zich organiseert, samenwerking zoekt met andere belanghebbenden, maatregelen neemt én dit alles communiceert.’ Die oproep deed senior consultant Sibolt Mulder van TNS Nipo woensdag bij de Slavakto relatiedag.

Negatief imago vlees halt toeroepen

WAGENINGEN  – ‘Het is de hoogste tijd dat de sector zich organiseert, samenwerking zoekt met andere belanghebbenden, maatregelen neemt én dit alles communiceert.’ Die oproep deed senior consultant Sibolt Mulder van TNS Nipo woensdag bij de Slavakto relatiedag.

Ruim 80 stakeholders uit de vleessector waren bijeen in het Restaurant van de Toekomst in Wageningen. Tijdens een presentatie maakte Mulder duidelijk dat de vleessector de komende jaren nog meer onder vuur komt te liggen dan nu al het geval is. Wereldwijd is veeteelt direct verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de totale broeikasgas-emissies. Ook veroorzaakt vlees ontbossing en verlies van de biodiversiteit. De overheden en milieu-instanties zullen hierop actie ondernemen. ‘En waar blijft het Productschap in deze discussie?,’ vroeg Mulder zich hardop af. Ook toonde hij zich verbaasd dat de vleessector geen overkoepelende organisatie kent, die zich hiermee bezighoudt.

Voorzitter Ad Bergwerff van de KNS pakte de handschoen op en sprak uit dat de KNS zich hard maakt voor een collectieve aanpak van het steeds negatiever wordende imago van vlees. De brancheorganisatie acht het van groot belang dat vlees en aanverwante producten worden geproduceerd op een wijze die zowel aan de eisen van de sector als aan die van de maatschappij voldoet. Hij riep alle stakeholders op om zich aan te sluiten.

 

Reageer op dit artikel