nieuws

‘Nederlandse kipfilet juist beter dan ooit

Slagersnieuws

ZOETERMEER – De Nederlandse kipfilet is beter dan ooit. De besmettingspercentages van de voor de mens relevante Salmonella’s liggen onder de 1% en zitten daarmee ver onder het EU gemiddelde. Dat stellen het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en de brancheorganisatie voor pluiveeverwerkende industrie (NEPLUVI).

‘Nederlandse kipfilet juist beter dan ooit

ZOETERMEER – De Nederlandse kipfilet is beter dan ooit. De besmettingspercentages van de voor de mens relevante Salmonella’s liggen onder de 1% en zitten daarmee ver onder het EU gemiddelde. Dat stellen het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en de brancheorganisatie voor pluiveeverwerkende industrie (NEPLUVI).

Het Nederlandse bedrijfsleven is actief bezig met de kwaliteit, door te werken met kwaliteitssystemen zoals IKB en door het hanteren van strikte hygiëneprotocollen in de verdere verwerking. ‘De publicatie van de Consumentenbond in de Consumentengids van maart (en op internet) bevestigt die goede ontwikkeling, maar slaat de plank mis waar het gaat over vermeend onbekend materiaal dat in kip zou zijn aangetroffen. De conclusies van de Consumentenbond missen op dat vlak elke wetenschappelijke onderbouwing,’ stellen PPE en NEPLUVI in een gezamenlijk persbericht.

Stoffen
Het onderzoek van de Consumentenbond is uitgevoerd door het RIKILT, het nationaal referentie laboratorium voor onderzoek naar watervasthoudende stoffen in vlees. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en de brancheorganisatie voor de pluimveeverwerkende industrie (NEPLUVI) zijn zeer teleurgesteld dat de voorlopige bevindingen van het onderzoeksinstituut RIKILT in de Consumentengids zijn verschenen, terwijl de onderzoekers zelf vaststelden dat eerst nader onderzoek nodig is. De sector is hoogst ongelukkig met de term ‘onbekend materiaal’ omdat aan filet die in de Nederlandse supermarkten ligt geen water wordt toegevoegd. Een second opinion door experts van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Universiteit Utrecht, prof. dr. A Grone en dr. R.M. Dwars, leverde geen afwijkingen op. Deze experts concludeerden dat sprake is van een algemeen voorkomend beeld van kipfilet verkregen uit een machinaal slachtproces. Met het doordrukken van de publicatie verliest de Consumentenbond voor de pluimveesector veel van haar geloofwaardigheid en wordt de consument op het verkeerde been gezet.

Twijfels
De sector heeft begin januari gemeld twijfels te hebben over het onderzoek. Ook heeft de sector de Consumentenbond uitgenodigd diverse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven te bezoeken om aan te tonen dat van vermeend gebruik van watervasthoudende stoffen geen sprake kan zijn. De bond heeft deze uitnodiging afgewezen. Het onderzoeksinstituut RIKILT maakte gebruik van een zelfstandig ontwikkelde, niet geaccrediteerde methode. De pluimveesector heeft vergeefs inzage gevraagd in het validatierapport. Ook heeft de sector het RIKILT verzocht aanvullend onderzoek uit te voeren, maar ook daar is geen gehoor aan gegeven. Des te opmerkelijker is het dat het RIKILT de Consumentenbond heeft laten weten dat voor het trekken van conclusies nader onderzoek nodig is, zoals inmiddels ook op de website van het RIKILT staat. Het contraonderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Faculteit Diergeneeskunde toont aan dat de onderzoeksmethode van het RIKILT niet voldoet. De pluimveesector vindt dat een nationaal referentielaboratorium het zich niet kan permitteren om niet geaccrediteerde onderzoeksmethoden te gebruiken voor onderzoek dat voor derden wordt uitgevoerd en dat bestemd is voor publicatie.

Tenslotte benadrukken PPE en NEPLUVI dat, ondanks de hoge normen voor de kwaliteit van kipfilet die momenteel worden gerealiseerd, er naar verdere verbetering gestreefd wordt. De publicatie van de Consumentenbond doet volledig ten onrechte afbreuk aan de positieve resultaten van de inspanningen van het bedrijfsleven om die doelen te bereiken.
 

Reageer op dit artikel