nieuws

MKB-ondernemers gematigd positief

Slagersnieuws

ARNHEM – Het midden- en kleinbedrijf is redelijk optimistisch over de nabije toekomst: veertig procent verwacht aan het einde van dit jaar nog steeds een beter resultaat in 2009 ten opzichte van 2008.

ARNHEM – Het midden- en kleinbedrijf is redelijk optimistisch over de nabije toekomst: veertig procent verwacht aan het einde van dit jaar nog steeds een beter resultaat in 2009 ten opzichte van 2008.

Dat is de belangrijkste uitkomst van de jaarlijkse ondernemersenquête van MKB Adviseurs, en GIBO Groep. Ruim duizend ondernemers hebben hun oordeel gegeven over 2008 en de verwachtingen voor 2009. Van de kleinere bedrijven merkt een kwart dat de afzet en het aantal orders afneemt. Bij het middenbedrijf (vanaf tien medewerkers en meer) wordt 40 procent geconfronteerd met afzetdaling. In dit segment heeft ruim 40 procent last van slecht betalende debiteuren, tegen 26 procent gemiddeld.

Financieringen
Een ruime meerderheid van 85 procent van de ondernemers geeft aan geen belemmeringen te hebben ondervonden bij de financiering van bedrijfsactiviteiten. Een kwart van de bedrijven verwacht komend jaar wel problemen te krijgen op dit gebied.  Het middenbedrijf ondervindt ook de meeste belemmeringen bij het verkrijgen van een financiering. Eén op de vijf ondernemers in dit segment geeft aan problemen te hebben ondervonden bij het verkrijgen van een krediet.

Resultaat
Van de bedrijven met meer dan tien personeelsleden verwacht 40 procent een beter resultaat in 2009. Ruim 65 procent van de ondernemers in dit segment ziet economische neergang voor het komende jaar als een ernstige bedreiging.

Nieuwe klanten
In 2007 noemde ruim zestig procent het realiseren van meer omzet bij bestaande klanten als een belangrijke prioriteit. Voor 2009 wil nog maar 40 procent van de ondernemers zich op omzetverhoging bij klanten concentreren. Ook het werven van nieuwe klanten, waarvan 70 procent van het MKB vond dat dit een prioriteit was gedurende het jaar 2008  is nu nog een prioriteit voor ‘slechts’ de helft van de ondernemers. De investeringbereidheid daalt van 32 procent over 2008 naar 22 procent.

 

 

Reageer op dit artikel