nieuws

MKB Nederland positief over Miljoenennota

Slagersnieuws

DEN HAAG – MKB Nederland is positief over de Miljoenennota die het Kabinet Balkenende 4 heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Volgens de belangenorganisatie lijken de regeringspartijen ondernemend Nederland gunstig gezind.

MKB Nederland positief over Miljoenennota
Foto: archief Vleesmagazine

DEN HAAG – MKB Nederland is positief over de Miljoenennota die het Kabinet Balkenende 4 heeft gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Volgens de belangenorganisatie lijken de regeringspartijen ondernemend Nederland gunstig gezind.

Als pluspunten van de gepresenteerde plannen noemt MKB Nederland: verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de lijfrente-aftrek, vermindering van de WW-premie voor werkgevers, een soepeler btw-aangiftebeleid en lagere zorgkostenpremies. 

Directeur-grootaandeelhouders betalen voortaan 20 procent belasting over de eerste € 250.000 winst. Nu is dat nog over de eerste € 40.000 euro. Daarboven is het aanzienlijk meer. MKB-Nederland kwalificeert dit als een flinke verlaging van de vennootschapsbelasting.
Daar staat tegenover dat de winstvrijstelling voor zelfstandigen iets omhooggaat van 10 naar 10,7 procent,. De zelfstandigenaftrek blijft behouden.

Lijfrente
De aftrekmogelijkheid van lijfrentepremies wordt groter. De basis voor de berekening gaat omhoog van zo’n 100.000 euro naar 150.000 euro. Het deel dat werkgevers aan WW-premie voor personeel moeten betalen, daalt volgend jaar van 4,75 naar 4,25 procent. Werknemers betalen in het geheel geen WW-premie meer.

Btw
Daarnaast krijgt een grotere groep ondernemers de gelegenheid om de verplichte btw-aangifte voortaan per kwartaal te doen in plaats van maandelijks. Het maximum bedrag waarvoor dit geldt, wordt ruim verdubbeld van € 7.000 naar 15.000 euro. Ook wordt de zorgkostenpremies voor werkgevers verlaagd. Hiermee is een lastenverlaging van 500 miljoen euro gemoeid in 2009.

Kritiek
Maatregelen om de fileproblematiek aan te pakken zijn volgens MKB Nederland te mager.  Een tweede kritiekpunt is de nog steeds groeiende administratieve lastendruk.

 

Reageer op dit artikel