nieuws

MKB-Nederland opent helpdesk kredietcrisis

Slagersnieuws

RIJSWIJK – MKB-Nederland heeft een speciale helpdesk geopend waar ondernemers terecht kunnen vragen over (de gevolgen van) de kredietcrisis.

MKB-Nederland opent helpdesk kredietcrisis

RIJSWIJK – MKB-Nederland heeft een speciale helpdesk geopend waar ondernemers terecht kunnen vragen over (de gevolgen van) de kredietcrisis.

De desk is ondergebracht bij de MKB Servicedesk, de website van de ondernemersorganisatie.
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis krijgt MKB-Nederland in toenemende mate telefoontjes van verontruste ondernemers. Hoe kom ik nog aan financiering, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen, wat kan de overheid voor mij betekenen, zijn veelgehoorde vragen. Met de helpdesk hoopt de organisatie daar passende antwoorden op te geven.

Pakket maatregelen
In het licht van de kredietcrisis voert MKB-Nederland structureel overleg met het kabinet over een pakket maatregelen om de economie op gang te houden. Zo vindt de organisatie het van groot belang dat de investeringen op peil blijven. Bedrijven moeten daarom over voldoende liquide middelen kunnen beschikken en (dus) toegang tot krediet houden.
MKB-Nederland vindt verder onder meer dat het kabinet de economie een impuls moet geven door infrastructurele projecten versneld uit te voeren.

Overleg banken
Behalve met het kabinet praat MKB-Nederland ook met andere relevante partijen, waaronder de banken. Om de toegang tot financiering voor bedrijven te waarborgen, wil de organisatie met de banken taakstellende afspraken maken.

Ook wil zij specifieke branchepakketten samenstellen, die het de banken makkelijker maken om kredietaanvragen te beoordelen.
Bron: www.zibb.nl
 

Reageer op dit artikel