nieuws

Manco’s bij zelfcontrole slachthuizen

Slagersnieuws

SLAGERSWERELD – Er is ruimte voor verbetering in eigen controlesystemen voor voedselveiligheid van slachthuizen. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op 1 mei heeft gepubliceerd op internet.

SLAGERSWERELD – Er is ruimte voor verbetering in eigen controlesystemen voor voedselveiligheid van slachthuizen. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op 1 mei heeft gepubliceerd op internet.

Op 1 januari 2007 is de VWA gestart met de inspecties bij de slachthuizen in Nederland. Het betreft zowel roodvlees (runderen, paarden, varkens, schapen en geiten) als pluimveevlees. Vragen als ‘heeft het bedrijf alle gevaren geïdentificeerd ?’ of ‘zijn de kritische grenswaarden op een aanvaardbaar niveau vastgesteld ? zijn door de VWA onderzocht en per bedrijf beantwoord. De VWA geeft daarbij géén totaaloordeel over het zogenoemde HACCP-controle-systeem, maar laat per vraag/onderdeel van de inspectie de bevindingen zien: voldoet, voldoet met opmerking, voldoet niet of niet beoordeeld.De geconstateerde onvolkomenheden bij de 14 onderzochte slachthuizen hebben geen directe gevolgen voor de voedselveiligheid laat de VWA weten. In de komende maanden worden van de 50 grote slachthuizen in Nederland controlegegevens openbaar gemaakt. De tekortkomingen zijn voor een deel administratief van aard. Bedrijven hebben in deze gevallen wél een goede analyse uitgevoerd van risico’s maar schieten tekort in het beschrijven van procedures die de risico’s moeten terugdringen. In andere gevallen heeft de VWA tekortkomingen geconstateerd in de analyse van de mogelijke risico’s. De Europese hygiënewetgeving voor levensmiddelen stelt sinds 1 januari 2006 slachthuizen en de andere bedrijven in de levensmiddelenindustrie zelf verantwoordelijk voor het veilig produceren van voedsel. Meer info: www.vwa.nl.

Reageer op dit artikel