nieuws

KvK waarschuwt voor valse facturen

Slagersnieuws

AMSTERDAM – Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te worden van een organisatie die zich voordoet als de Kamer van Koophande (KvK), waarschuwt de KvK.

KvK waarschuwt voor valse facturen

AMSTERDAM – Duizenden ondernemers dreigen het slachtoffer te worden van een organisatie die zich voordoet als de Kamer van Koophande (KvK), waarschuwt de KvK.

Er zijn valse facturen in omloop, die bijna identiek zijn aan de factuur die ondernemers jaarlijks in januari van de Kamer van Koophandel ontvangen. Deze facturen zijn echter niet afkomstig van de KvK. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers facturen altijd nauwgezet te controleren op de juiste afzender. Ondernemers kunnen een voorbeeld van de valse factuur bekijken op www.kvk.nl/Nieuws/valsefacturenkvkinomloop.asp.

Factuur niet van KvK
De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen. Zo staat op de valse facturen dat de bijdrage is voor vermelding op ’KvKHandelsregister.nl’. Ook de website is een nauwgezette kopie van die van de Kamer van Koophandel.

Vals logo
Ook staat op de factuur een logo dat lijkt op dat van de Kamer van Koophandel. Onderaan staat vermeld dat het hier niet om een factuur gaat, maar om een aanbod. Wie betaalt, doet een opdrachtbevestiging en zit dus vast aan het aanbod.

Aangifte
De Kamer van Koophandel heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van een strafbaar feit. Ook wordt onderzocht welke civielrechtelijke acties kunnen worden ondernomen. Daarbij moet worden gedacht aan stappen om het informatienummer, de bankrekening en de website van dit bedrijf uit de lucht te krijgen.

De echte factuur
De facturen voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel worden niet eerder dan januari 2009 verzonden. Iedereen die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt dan een factuur van de KvK voor de jaarlijkse bijdrage. De KvK gebruikt deze wettelijke bijdrage om haar taken uit te voeren: het registreren van bedrijfsgegevens in het handelregister, voorlichting geven aan (startende) bedrijven en het stimuleren van de regionale economie.

 

Reageer op dit artikel