nieuws

Kostprijs big en vleesvarken daalt

Slagersnieuws

DOETINCHEM – De kostprijs van een big en ook die van een vleesvarken is gedaald het afgelopen halfjaar.

Kostprijs big en vleesvarken daalt

DOETINCHEM – De kostprijs van een big en ook die van een vleesvarken is gedaald het afgelopen halfjaar.

Dat blijkt uit het nieuwe landelijke biggenprijzenschema dat de Animal Sciences Group (ASG) heeft gepubliceerd. De kostprijs van een big daalde van € 52,68 in januari naar € 50,09 in juli, meldt het Agrarisch Dagblad. De kostprijs van vlees nam af van € 1,67 in januari naar € 1,59 per kilo. De Animal Sciences Group berekent deze kostprijzen twee keer per jaar in samenwerking met LTO, DLV en Rabobank in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. ASG rekent met een zeugenbedrijf met gemiddeld 550 aanwezige zeugen en een vleesvarkensbedrijf met gemiddeld 4.000 vleesvarkens.

Kostprijs

Uit het kostprijsschema dat de ASG nu heeft gepubliceerd blijkt dat de kostprijs voor een big vooral is gedaald door lagere voerkosten. De biggenproductie per zeug is bovendien gestegen van 25,5 naar 26,5 per zeug per jaar. De kostprijs per kilo vlees is gedaald door de lagere voerkosten. Uit de kostprijsberekening blijkt dat de huisvestingskosten per zeug per jaar stijgen. Ook de overige kosten, waarin de mestkosten, zijn gestegen.

De kosten voor huisvesting stijgen door hogere kosten voor bouwmaterialen en de eisen op het gebied van welzijn en milieu. De ASG heeft voor dit biggenprijzenschema de huisvestingskosten opnieuw doorgerekend in verband met de nieuwe eisen op het gebied van welzijn en milieu. ASG rekende met een zeugenstal met voerligboxen met uitloop, biggen gehuisvest op 0,4 vierkante meter en een emissiearm systeem door schuine putwanden. De investering komt uit op 2.420 euro per zeugenplaats.

 

 

Reageer op dit artikel