nieuws

KNS sluit nieuw akkoord met Economische Zaken

Slagersnieuws

DEN-HAAG – De slagers, de vleesverwerkende industrie en de vleesgroothandel zullen in 2020 twintig procent efficiënter met energie omgaan dan in 2005. Dat hebben Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en R. van der Kruik, algemeen secretaris COV/VNV, vastgelegd in een nieuwe Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3).

KNS sluit nieuw akkoord met Economische Zaken

DEN-HAAG –  De slagers, de vleesverwerkende industrie en de vleesgroothandel zullen in 2020 twintig procent efficiënter met energie omgaan dan in 2005.  Dat hebben Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en R. van der Kruik, algemeen secretaris COV/VNV,  vastgelegd in een nieuwe Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3).

Bestuurslid H.W.A. Swinkels zette zijn handtekening namens de Centrale Organisatie Vleesgroothandel. Wim van den Brink (foto Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie = KNS) deed dat als directeur belangenbehartiging van de KNS, B.J. Odink als voorzitter van de Vereniging voor de Nederlandse Pluimveeverwerkende industrie. Om de beoogde energie efficiencyverbetering  te bereiken zal de brancheorganisatie samen met andere betrokkenen een zogeheten ‘routekaart’ voor de sector opstellen die inzicht biedt in kansen voor de lange termijn en is gericht op innovatieve trajecten voor energie-efficiencyverbeteringen. Daarnaast zullen andere instrumenten worden ingezet zoals ketenefficiency, procesefficiency en structurele energiezorg.

Gezag

De Rijksoverheid van haar kant ondersteunt via uitvoeringsorganisatie SenterNovem de bedrijven en de brancheorganisatie hierin. Het gaat dan bij voorbeeld om het helpen opstellen van energie-efficiencyplannen, ondersteuning bij de invoering van energiezorg, de jaarlijkse monitoring van de MJA’s en het organiseren van bedrijvendagen. De provincies en gemeenten zullen als bevoegd gezag bij handhavend optreden op basis van de Wet Milieubeheer deelname aan MJA laten meewegen. Provincies en gemeenten stellen de energie-efficiencyplannen vast. MJA3 is, vergeleken met MJA2, geïntensiveerd en verbreed. De vleesverwerkende bedrijven die hebben deelgenomen aan MJA2, hebben in de periode 1998-2006 hun energie-efficiency met 9,6% verbeterd.

Dit positieve resultaat is de reden geweest om ook aan MJA3 deel te nemen. Naast de vleesverwerkende industrie hebben nog 20 andere branches MJA3 ondertekend. De MJA’s zijn vrijwillige maar niet vrijblijvende afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en instellingen om de energie-efficiency te bevorderen. De afspraken vormen in feite een sectorakkoord met de industrie om de plannen uit het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig en het Duurzaamheidsakkoord te realiseren.

 

 

Reageer op dit artikel