nieuws

KNS participeert in stichting InVersNed

Slagersnieuws

RIJSWIJK – Met het gezamenlijk aansnijden van een taart is Stichting InVersNed (Innovatie Versdetailhandel Nederland) donderdag 11 september officieel geïnstalleerd. De brancheorganisaties voor brood- en banketbakkers (NBOV), slagers (KNS), agf-detaillisten (ADN), poeliers (NPBW) en visdetaillisten (VNV) hebben zitting in InVersNed.

KNS participeert in stichting InVersNed

RIJSWIJK – Met het gezamenlijk aansnijden van een taart is Stichting InVersNed (Innovatie Versdetailhandel Nederland) donderdag 11 september officieel geïnstalleerd. De brancheorganisaties voor brood- en banketbakkers (NBOV), slagers (KNS), agf-detaillisten (ADN), poeliers (NPBW) en visdetaillisten (VNV) hebben zitting in InVersNed.

Het doel van de stichting is om zo krachten te bundelen en gezamenlijk de dialoog aan te gaan met lokale en provinciale overheden, beslissers in de vastgoedwereld en financiers om te komen tot goede en verantwoorde winkelplanning. Streven is het realiseren van aantrekkelijke nieuwe en aan te passen winkelgebieden met een gevarieerd winkelaanbod met daarin een prominente plaats voor de (samenwerkende) versspeciaalzaken, laat de KNS weten. Dit kan worden bereikt door unieke en aantrekkelijke winkels als versspeciaalzaken op goede plekken in winkelgebieden te situeren waarbij geprofiteerd kan worden van koopstromen die in de directe omgeving plaatsvinden. Met meerdere projectontwikkelaars wordt hierover inmiddels overlegd.

Verder is het streven om succesvolle samenwerkingsvormen tussen versondernemers op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland te realiseren. Waar nodig worden voor dat doel nieuwe concepten ontwikkeld. Daarnaast zal veel aandacht worden besteed aan het bevorderen en versterken van het ondernemerschap door actieve werving en begeleiding van starters en actieve matching en begeleiding bij bedrijfsopvolging. Jonge vakmensen die zelf een bedrijf willen starten, krijgen van de brancheorganisaties begeleiding op alle aspecten van de bedrijfsvoering, het opleidingsaanbod zal zo optimaal mogelijk gaan aansluiten op deskundig en modern ondernemerschap en deze groep zal worden gefaciliteerd door afspraken te maken met banken, overheden, (internationale) fondsen, projectontwikkelaars en bedrijfsleven over soepelere financieringsmogelijkheden.

 
 

Reageer op dit artikel