nieuws

Keurslagers eerste formulebedrijf met groene status

Slagersnieuws

LEUSDEN – De VVK (Vereniging van Keurslagers) is het eerste formulebedrijf in het groen en heeft daarmee de toon gezet in het nieuwe interventiebeleid van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit). De groene status betekent dat de VWA heeft vastgesteld dat de formule goed presteert op het gebied van de voedselveiligheid.

Keurslagers eerste formulebedrijf met groene status

LEUSDEN – De VVK (Vereniging van Keurslagers) is het eerste formulebedrijf in het groen en heeft daarmee de toon gezet in het nieuwe interventiebeleid van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit).  De groene status betekent dat de VWA heeft vastgesteld dat de formule goed presteert op het gebied van de voedselveiligheid.

Als het op de locaties (waar de consument het vlees koopt) goed werkt, zal de VWA op het hoofdkantoor een onderzoek doen naar het achterliggende kwaliteitssysteem. Als die twee zaken bij elkaar voldoende vertrouwen geven kan de VWA een stap terugdoen in het toezicht. In principe betekent het dat de VWA de afzonderlijke locaties niet meer met een standaardinspectie bezoekt. De VWA gaat er vanuit dat het eigen kwaliteitssysteem goed werkt en zal dan alleen nog vinger aan de pols houden. De VWA zal daarbij vooral contact onderhouden met het hoofdkantoor. Als er bij de VWA een consumentenklacht wordt ingediend zal die altijd ter plaatse onderzocht worden. Soms kan het zijn dat de VWA zelf aanvullende informatie nodig heeft uit de locaties. In het geval van ernstige overtredingen, daar waar de veiligheid van de consument in gevaar is, zal de VWA hard optreden. In eerste instantie zal de betreffende locatie hiermee te maken krijgen, maar als het probleem niet wordt opgelost dan zal de VWA niet nalaten om de hele formule in de oranje zone te plaatsen. Het kwaliteitssysteem van de formule moet in staat zijn om een hardnekkig probleem aan te pakken en kan natuurlijk alleen werken als iedereen ook de eigen verantwoordelijkheid neemt.

De VWA gebruikt de formuleaanpak al een groot aantal jaren. De methode is ontwikkeld om efficiënter, maar ook effectiever toezicht te kunnen houden. In de formuleaanpak worden niet alle locaties meer bezocht, maar steekproefsgewijs. Dat gebeurt in een korte periode. De resultaten worden gebundeld en besproken op het hoofdkantoor. Als de formule voldoende presteert kan de steekproefgrootte omlaag of zelfs komen te vervallen als het bedrijf in het groen valt. De winst zit in het feit dat de VWA niet alle locaties meer bezoekt, maar ook dat het bedrijf de informatie op een wijze krijgt aangeboden dat verbeteracties mogelijk zijn. Vanaf het najaar 2008 zal de VWA de controlegegevens van formulebedrijven openbaar maken.

De VVK is blij met de groene status van de VWA en ziet het als een bekroning voor het jarenlang gevoerde hoge kwaliteitsbeleid.

 

Reageer op dit artikel