nieuws

Kabinet onderzoekt alternatieven vlees

Slagersnieuws

DEN HAAG – Het kabinet wil onderzoek laten doen naar alternatieven voor vlees en zuivel. Dat staat in de Nota Duurzaam Voedsel die Gerda Verburg, minister van LNV, vorige week presenteerde.

Kabinet onderzoekt alternatieven vlees

DEN HAAG – Het kabinet wil onderzoek laten doen naar alternatieven voor vlees en zuivel. Dat staat in de Nota Duurzaam Voedsel die Gerda Verburg, minister van LNV, vorige week presenteerde.

Om consumenten over te halen duurzamer te gaan eten, moet het aanbod van duurzaam voedsel toenemen. Er wordt gewerkt aan het stimuleren van duurzamere vleesproducten, zoals de Volwaard-kip. Door een combinatie van verstedelijking, bevolkingsgroei en welvaartsgroei wordt er steeds meer vlees en zuivel geconsumeerd in de wereld. Productie van zuivel en vlees legt een grote druk op het milieu, ongebreidelde groei zou grote gevolgen hebben voor het mondiale ecologische systeem. Het kabinet vindt het zo’n urgent probleem, dat het is benoemd tot kabinetsprioriteit onder het thema Biodiversiteit, Voedsel en Vlees.

Kweekvlees

Het kabinet wil dat productie en consumptie van zuivel en vlees op zo’n manier bijdragen aan mondiale welvaart en voedselzekerheid, dat de draagkracht van het ecosysteem niet wordt aangetast. Deze ambitie vereist een duurzamere productie van vlees en zuivel, maar ook een toename van de consumptie van vleesvervangers. Er komt onderzoek naar welke grondstoffen, technologiën en bedrijfstakken de meeste kansen bieden voor alternatieven voor vlees, zoals algen, insecten of kweekvlees. Ook wordt onderzocht welke consumenten en marktfactoren bepalend zijn voor een succesvolle introductie van vleesvervangers.

Voor dit onderzoek is 6 miljoen euro beschikbaar uit het Programma Innovaties Eiwit Ketens.
 

Reageer op dit artikel