nieuws

Kabinet komt ondernemer tegemoet

Slagersnieuws

DEN HAAG – Het kabinet komt ondernemers en dus slagers tegemoet. Lasten voor (slagers)ondernemingen blijven gelijk. Verliezen mogen ruimer worden verrekend. Administratieve lasten worden verlaagd.

Kabinet komt ondernemer tegemoet

DEN HAAG – Het kabinet komt ondernemers en dus slagers tegemoet. Lasten voor (slagers)ondernemingen blijven gelijk. Verliezen mogen ruimer worden verrekend. Administratieve lasten worden verlaagd.

Daarin zijn fiscale maatregelen opgenomen om de financiële positie van bedrijven te verbeteren. Zo mogen ze verliezen ruimer verrekenen, mogen afschrijvingen naar voren worden gehaald en wordt winst die behaald is door onderzoek en ontwikkeling nog maar tegen 5 procent belast. Werkgeversorganisaties zijn tevreden met deze maatregelen.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) komt daarnaast met maatregelen om de administratieve lasten voor ondernemers verder te verlagen. Na jarenlange discussie komt er bijvoorbeeld een uniform loonbegrip. Voor werkgevers betekent dit 380 miljoen euro minder aan administratieve lasten, voor werknemers een kortere en duidelijkere loonstrook.

MKB Nederland
MKB-Nederland laat weten de begroting van het kabinet voor 2010 onder de economische omstandigheden verstandig te vinden. Wel noemt MKB de kredietverlening een punt van zorg. ‘Het kabinet moet maatregelen nemen die er voor zorgen dat het zeer voorzichtige economisch herstel niet wordt gesmoord door stokkende kredietverlening. De door het kabinet aangekondigde verruiming van garantieregelingen is daarom een goede zaak. Door institutionele beleggers te betrekken kan de ruimte voor kredietverlening verder worden vergroot’, aldus MKB Nederland.

Lees de hele reactie van MKB Nederland
Wat betekenen de plannen voor u?

Reageer op dit artikel