nieuws

Jos Ramekers parttime beschikbaar voor PPE

Slagersnieuws

DEN HAAG – Nadat het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een dringend beroep heeft gedaan op Jos Ramekers om aan te blijven als voorzitter van het PPE, is hij daartoe bereid en parttime beschikbaar.

Jos Ramekers parttime beschikbaar voor PPE

DEN HAAG – Nadat het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een dringend beroep heeft gedaan op Jos Ramekers om aan te blijven als voorzitter van het PPE, is hij daartoe bereid en parttime beschikbaar.

Ramekers zal dus bij het PPE de resterende zittingsperiode tot eind 2009 afmaken, zonder nu een besluit te nemen over de situatie vanaf 2010. ‘We gaan weer op volle kracht vooruit’, aldus Ramekers. Hij was donderdag 3 juli als voorzitter van het PVE voor het laatst in die functie gastheer tijdens de jaarlijkse parlementaire barbecue.

Extern advies
Op 5 maart maakte hij bekend per september als voorzitter van de Productschappen PVV (productschap Vee en Vlees) en PPE terug te treden. Hij gaf gehoor aan de ‘kennelijke behoefte van enkele dragende organisaties (in PVV) om ruimte te maken voor verdere inhoudelijke en bestuurlijk vernieuwing’. Op korte termijn wil het PVV-bestuur extern advies inwinnen om de Toekomstvisie 2010 te evalueren en te actualiseren. De adviezen kunnen consequenties hebben voor missie, taken en werkwijze van het productschap. Ook moet in lijn daarmee een nieuw PVV-voorzittersprofiel worden opgesteld. Vervolgens wordt gestreefd naar een profiel voor beide schappen.

Tekst: Harrie Leijten

Reageer op dit artikel