nieuws

Gouden Slagersring uitdaging voor slagers

Slagersnieuws

DOETINCHEM – Tijdens de Slavakto 2009 wordt de Gouden Slagersring uitgereikt aan de slager die het meest innovatieve slagersproduct instuurt.

Gouden Slagersring uitdaging voor slagers

DOETINCHEM – Tijdens de Slavakto 2009 wordt de Gouden Slagersring uitgereikt aan de slager die het meest innovatieve slagersproduct instuurt.

Voor slagers die continue met vernieuwing en innovatie bezig zijn is de wedstrijd om de Gouden Slagersring een geweldige uitdaging. Productinnovatie geeft verdieping aan het vakmanschap. De in te zenden producten hoeven niet nu ontwikkeld te zijn, misschien dat een slager al enkele maanden een innovatief product maakt dat zich in de verkoop al bewezen heeft.

Jaarbeurs

Bij de beoordeling van de jury spelen ook factoren mee als bedrijfseconomische haalbaarheid en het opwaarderen van de grondstoffen. Het allerbelangrijkste blijft echter het innovatieve aspect en de uitwerking van het idee.
De keuring wordt gehouden op donderdag 17 september in de SVO-school te Wageningen. De prijsuitreiking van de Gouden Slagersring vindt plaats tijdens de opening van de Slavakto op maandag 28 september in de Jaarbeurs te Utrecht.  De jury bestaat uit deskundigen die hun sporen in de culinaire wereld en slagerij hebben verdiend. De wedstrijdcommissie van de Gouden Slagersring, die de voordracht van de jury aan de criteria van vernieuwing toetst, bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties.

Inschrijven

Deelname aan de wedstrijd kost € 50,00 per product. Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een nota.
Producten kunnen worden ingeleverd op donderdag 17 september van 9.00 tot 12.00 uur op de Vakschool te Wageningen, Marijkeweg 20 te Wageningen. Het inschrijfformulier en het wedstrijdreglement kunnen worden aangevraagd bij: Secretariaat Gouden Slagersring, t.a.v. Arianne van Trigt, Kievitweide 18, 3993 DD Houten, fax (030) 6376105.  Voor meer informatie en vragen over de wedstrijd om de Gouden Slagersring kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Broederschap van de Gouden Slagersring, Paul van Trigt, tel (030) 6376105.

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemersvoorwaarden en reglement voor de wedstrijd om de Gouden Slagersring

Paragraaf 1: Inleiding
De redactie van het vakblad Slagerswereld.nl, uitgegeven door Reed Business, organiseert onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie van de Broederschap Gouden Slagersing de wedstrijd om de Gouden Slagersring.

Paragraaf 2: Voorwaarde
De voorwaarde waaraan moet worden voldaan om aan de wedstrijd deel te nemen en voor bekroning in aanmerking te komen, luidt als volgt:
Een artikel voor het slagersbedrijf te lanceren dat tot nu toe onbekend is. Vernieuwing (innovatie) is het sleutelwoord.
Doorslaggevend voor de jury zal zijn dat de inzending een kansrijk gangbaar artikel kan worden en tevens een ambachtelijke en specialistische uitstraling heeft.
Ook economische aspecten en de eenvoud qua technische bereiding zullen in de beoordeling een belangrijke rol spelen.

Paragraaf 3: Deelnemers
Deelnemers kunnen zijn alle rechtmatig in Nederland gevestigde slager-ondernemers, hun gezinsleden en medewerkers werkzaam in het ambachtelijk slagersbedrijf.
Deelname van industriebedrijven of op naam van bedrijven is uitgesloten. Uitgesloten voor deelname zijn ook degene die al 2 keer de Gouden slagerring gewonnen hebben.

Paragraaf 4: Producten
Als artikel, bedoeld in paragraaf 2, komen in aanmerking:
a.  alle artikelen die in het slagersbedrijf verkocht kunnen worden met als belangrijkste basis vleesgrondstof zoals: vers vleesproducten, traiteur, snacks, maaltijden, worst, vleeswaren , soepen etc.

b. De ingezonden producten moeten voldoen aan de betreffende eisen gesteld in de Warenwet vlees, gehakt en vleesproductenbesluit en of kokswarenbesluit

c. Bij elke inzending afzonderlijk moeten twee enveloppen zijn gevoegd die door de wedstrijdcommissie beschikbaar zijn gesteld, waarvan de ene moet bevatten: de receptuur en de bereidingswijze of de werkwijze volgens welke het ingezonden artikel kan worden gemaakt (het papier moet neutraal zijn en zonder naam, e.d. ); de tweede enveloppe moet de naam en het volledige adres van de inzender bevatten. Het aantal inzendingen is vrij.

d. Iedere inzender verplicht zich, indien de jury daarom verzoekt, het ingezonden artikel door vóórwerken te demonstreren.

e. Zowel de inzending zelf alsook de receptuur en de bereidingswijze van het artikel dat wordt bekroond, worden eigendom van de organisatoren die hierdoor alle publicatierechten verwerven.

f. Deelnemers ontvangen na de keuring een beknopte weergave van het oordeel van de jury.

Paragraaf 5: Inzendingen
Alle aanvragen voor een deelnameformulier en alle aangiften tot deelname moeten worden gezonden aan de Wedstrijdcommissie van de Gouden Slagersring , t.a.v.  A.J. van Trigt, Kievitweide 18, 3993 DD Houten. Tel/fax 030-6376105. De inzendingen moeten franco en deugdelijk verpakt gezonden worden aan het adres waar de keuring plaatsvindt dat door de wedstrijdcommissie op het instructieformulier is vermeld.

Paragraaf 6: Beoordeling
De beoordeling zal geschieden door een jury. Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Inzenders mogen geen lid van de jury zijn. De jury zal, zolang zij nog geen beslissing heeft genomen, alleen die enveloppen, bevattende receptuur en bereidingswijze, openen wanneer dit voor een juiste beoordeling door de jury beslist noodzakelijk wordt geacht.
De juryleden verplichten zich tot strikte geheimhouding. Artikelen worden niet teruggestuurd

Paragraaf 7: De winnaar

De winnaar van de wedstrijd ontvangt de Gouden Slagersring en een daarbij passende oorkonde. Heeft de winnaar al eerder de Gouden Slagersring verworven, dan zal de prijs bestaan uit twee briljanten, waarvan één aan de rechterzijde en één aan de linkerzijde van het monogram op de ring wordt aangebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel