nieuws

Goedkeuring Hygiënecode Pluimveevlees aangevraagd

Slagersnieuws

DOETINCHEM – De nieuwste versie van de Hygiënecode Pluimveeslachterijen en –uitsnijderijen is op 21 maart aangeboden aan Staatsecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft de staatsecretaris gevraagd deze code goed te keuren.

Goedkeuring Hygiënecode Pluimveevlees aangevraagd
Archief Vleesmagazine

DOETINCHEM – De nieuwste versie van de Hygiënecode Pluimveeslachterijen en –uitsnijderijen is op 21 maart aangeboden aan Staatsecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft de staatsecretaris gevraagd deze code goed te keuren.

De nieuwe hygiënecode is opgesteld in nauw overleg met de NEPLUVI en de NVWA en vervangt de voorlopige versie die tot nu toe op de website van de productschappen stond en gaat in op 1 juli 2012. Na goedkeuring heeft de pluimveevleessector weer een actuele hygiënecode. Door hiermee te werken kunnen de bedrijven in de sector aan hun HACCP-verplichting voldoen, schrijft PVE.

Veranderingen
De laatste wijzigingen die in de code zijn aangebracht betreffen de methode voor het onderzoek van karkassen (nekvelonderzoek) die afwijkt van de methoden die het PPE in zijn eigen salmonellawetgeving voorschrijft (borstvelonderzoek). De twee onderzoeken worden naast elkaar uitgevoerd. In de code is beschreven onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Daarnaast is extra aandacht gegeven aan de manier waarop de slachterij het schoon zijn van kratten en containers voor levend pluimvee kan garanderen.
 

Reageer op dit artikel