nieuws

Geen basissubsidie voor Masterplan InVersNed

Slagersnieuws

DEN HAAG – Minister Maria van der Hoeven geeft geen gehoor aan het verzoek van Stichting Innovatie Versdetailhandel Nederland (InVersNed) om een basissubsidie van € 3.080.000 euro te verstrekken voor een Masterplan.

Geen basissubsidie voor Masterplan InVersNed

DEN HAAG – Minister Maria van der Hoeven geeft geen gehoor aan het verzoek van Stichting Innovatie Versdetailhandel Nederland (InVersNed) om een basissubsidie van € 3.080.000 euro te verstrekken voor een Masterplan.

‘Ik waardeer het zeer dat de brancheorganisaties voor de versdetailhandel de handen ineen hebben geslagen voor een gezamenlijk Masterplan,’ schrijft Van der Hoeven in een brief van 27 februari aan de Tweede Kamer. ‘Nagenoeg alle beleidsmiddelen voor innovatie en ondernemerschap zijn echter geoormerkt voor de diverse generieke en specifieke regelingen. Het was derhalve niet mogelijk de gevraagde basissubsidie te verstrekken. Maar wel kan de stichting een beroep doen op bedoelde regelingen.’

Sympathiek

Voorzitter Ad Bergwerff van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) blijft positief over toekenning van gelden, weliswaar uit verschillende potjes. ‘Onze plannen zijn sympathiek ontvangen en er is toegezegd dat we via andere kanalen subsidies aan kunnen vragen. Daarover ben ik hoopvol gestemd.’ Een van die kanalen is SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat regelingen en programma’s aanbiedt op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Stichting InVersNed (Innovatie Versdetailhandel Nederland) is in 2007 door de KNS geïnitieerd en 11 september 2008 officieel geïnstalleerd.  De brancheorganisaties voor slagers (KNS), brood- en banketbakkers (NBOV), agf-detaillisten (ADN), poeliers (NPBW) en visdetaillisten (VNV) hebben zitting in InVersNed om zo hun krachten te bundelen en gezamenlijk de dialoog aan te gaan met lokale en provinciale overheden, beslissers in de vastgoedwereld en financiers om te komen tot goede en verantwoorde winkelplanning.
 

Reageer op dit artikel