nieuws

Farbo-regeling wordt afgeschaft

Slagersnieuws

DEN HAAG – De zogeheten farbo-regeling, waarbij ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die ervoor zorgen dat hun werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting, wordt afgeschaft.

DEN HAAG – De zogeheten farbo-regeling, waarbij ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die ervoor zorgen dat hun werknemers zo min mogelijk worden blootgesteld aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting, wordt afgeschaft.

De reden voor deze afschaffing is dat de stimulering weinig effectief is gebleken, zo schrijft minister Donner van Sociale Zaken aan de Kamer. Zo zou circa 70 procent van de werkgevers de apparaten ook zonder subsidie hebben aangeschaft. Bovendien kwam het geld maar in een beperkt aantal sectoren terecht. ‘Uit oogpunt van doelmatige besteding van overheidsmiddelen is dit dus niet verantwoord,’ aldus Donner. De minister wijst er tevens op dat een dergelijke regeling niet meer in het huidige arbobeleid past ‘waarin werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor gezonde werkomstandigheden.’

De bewindsman wil het geld dat hij nu bespaart, besteden aan onderzoek naar arbeidsrisico’s in Nederland. Overigens kunnen farbo-aanvragen nog tot 1 april 2009 worden ingediend, zolang het budget toereikend is.

 

Reageer op dit artikel