nieuws

EZ verhoogt subsidie veiligheid kleine bedrijven

Slagersnieuws

DEN HAAG – Het budget van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is opgeschroefd van van 3 miljoen euro naar 7,5 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken besloot hiertoe omdat het aantal aanvragen groter was dan voorzien.

DEN HAAG – Het budget van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is opgeschroefd van 3 miljoen euro naar 7,5 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken besloot hiertoe omdat het aantal aanvragen groter was dan voorzien.

Kleine bedrijven zijn vaak doelwit van inbraak, diefstal en andere vormen van criminaliteit. Kosten voor beveiliging zijn vaak onevenredig hoog, stelt MKB-Nederland. Om kleine bedrijven tegemoet te komen in deze kosten, is op 1 februari 2009 de pilot VKB van start gegaan.

10 man personeel
Ondernemingen en winkels met minder dan tien man personeel kunnen een veiligheidsadviseur om advies vragen voor het treffen van preventieve maatregelen tegen criminaliteit. Beslist de ondernemer op basis van dit advies maatregelen te treffen, dan worden de kosten hiervan tot een bedrag van 10.000 euro voor 50% vergoed. Uit de pilot komt naar voren dat een gemiddelde subsidieaanvraag 4.200 euro bedraagt, terwijl met 2.500 euro rekening was gehouden. Vanaf 1 september 2009 kunnen bedrijven uit het hele land een beroep doen op de regeling.

 

Reageer op dit artikel