nieuws

‘Eerstedagsmelding’ nieuw dienstverband verplicht vanaf 4 juli

Slagersnieuws

SLAGERSWERELD – In de strijd tegen illegale tewerkstelling, zwart werk en daarmee samenhangende fraude, wordt binnenkort een nieuwe maatregel verplicht voor onder meer slagerondernemers: de verplichte Eerstedagsmelding, afgekort tot EDM.

SLAGERSWERELD – In de strijd tegen illegale tewerkstelling, zwart werk en daarmee samenhangende fraude, wordt binnenkort een nieuwe maatregel verplicht voor onder meer slagerondernemers: de verplichte Eerstedagsmelding, afgekort tot EDM.

Werkgevers dienen nieuwe dienstverbanden uiterlijk op de dag vóór aanvang van de werkzaamheden aan te melden bij de Belastingdienst. ‘De Eerstedagsmelding wordt op 4 juli 2006 landelijk ingevoerd, zo laat CAD accountancy, met kantoren in Woerden, Zwolle en Valkenswaard, weten. Net als de loonaangifte moet de Eerstedagsmelding in principe elektronisch plaatsvinden, maar de inspecteur kan daar ontheffing voor verlenen. In dat geval kan er een speciaal meldingsformulier gebruikt worden. U kunt de Eerstedagsmelding eventueel doen via het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, WWW.BELASTINGDIENST.NL . Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in op het beveiligde gedeelte. Vervolgens gaat u naar het overzicht met uw aangiften en opgaven. Daar vindt u de elektronische ‘Opgaaf Eerstedagsmelding’, die u kunt invullen en verzenden. Binnen 3 dagen na het indienen van de Eerstedagsmelding ziet u in het overzicht de status van de Eerstedagsmelding. Daarnaast krijgt u een ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
– uw loonheffingennummer;
– naam werknemer inclusief voorletter(s) en tussenvoegsel(s);
– geboortedatum;
– sofi-nummer of personeelsnummer. Het personeelsnummer vult u alleen in als de nieuwe werknemer nog geen sofi-nummer van de Belastingdienst heeft ontvangen;
– de datum van indiensttreding.

De Belastingdienst zal bij een controle op de werkplek in de slagerij of winkel, nagaan of een werknemer is aangemeld. Als er geen Eerstedagsmelding is gedaan voor de werknemer, dan zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat er sprake is van een fictief dienstverband van zes maanden (wetsvoorstel). Een ondernemer kan niet meer beweren dat een werknemer pas op de dag van de controle bij hem begonnen is met werken, zoals bij illegale tewerkstelling vaak gebeurt. Werkgevers kunnen een naheffingsaanslag en een boete opgelegd krijgen.

Reageer op dit artikel