nieuws

Eenmalige uitkering werknemer slager

Slagersnieuws

RIJSWIJK – De werknemer die op 1 december 2011 fulltime in dienst is bij een slagersbedrijf, ontvangt een eenmalige bruto uitkering van € 100. De werknemer die op 1 december 2011 parttime in dienst is, ontvangt deze uitkering naar rato van het aantal reguliere arbeidsuren per week.

Eenmalige uitkering werknemer slager

RIJSWIJK – De werknemer die op 1 december 2011 fulltime in dienst is bij een slagersbedrijf, ontvangt een eenmalige bruto uitkering van € 100. De werknemer die op 1 december 2011 parttime in dienst is, ontvangt deze uitkering naar rato van het aantal reguliere arbeidsuren per week.

Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) op haar website. De uitkering wordt betaald in de maand december 2011 doch uiterlijk 31 maart 2012. Flexwerkers, mensen met bijvoorbeeld een min-maxcontract of een oproepcontract of 0-urencontract, hebben recht op een eenmalige uitkering als zij op 1 december 2011 onder het hierboven genoemde begrip werknemer vallen.

Volgens de cao is een werknemer iedere vrouw of man die in dienst van de werkgever werkzaamheden verricht. In dienst zijn van betekent dat er een contractuele relatie tussen werkgever en werknemer moet zijn. Bijvoorbeeld op basis van één van de drie hiervoor genoemde contracten/arbeidsovereenkomsten. Medewerkers ingeleend via bijvoorbeeld inleenbureaus, uitzendbureaus of payrollbedrijven hebben dus géén recht op een eenmalige uitkering.

De eenmalige uitkering voor flexwerkers wordt naar rato berekend. De referteperiode voor het berekenen van de hoogte van de uitkering is de periode 1 september 2011 tot
1 december 2011. Over deze periode moet het gemiddeld aantal gewerkte uren per week worden bepaald.

 

Reageer op dit artikel